Projecten

Ontwikkelingsvisie voor de TIR Site

De Haven van Brussel is eigenaar en beheerder van het logistieke centrum TIR Logistics center (Transports Internationaux Routiers), een stedelijk opslagcentrum van 115.014m² vlakbij het stadscentrum met een portfolio van meer dan 100 gebruikers. Het TIR centrum is een logistiek centrum van strategisch belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Potentieelstudie Kantoorbus

Potentieelonderzoek voor de Kantoorbus in de rest van Vlaanderen

Mobiliteitsplan bedrijvenzone Da Vinci

Traject werd aangesteld om het mobiliteitsplan van de bedrijvenzone Da Vinci - een samenwerking tussen Citydev en Brussel Leefmilieu - te ontwerpen en te begeleiden. Het plan bestond uit 4 fases en liep van 2011 tot 2015 :

Ontwerpend onderzoek omgeving Sportpaleis

Onderzoek naar een evenwichte mix aan activiteiten en een hogere ruimtelijke kwaliteit

Plan-MER screening Maes- en Boerenboomplein Knokke-Heist

Onderzoek van de mobiliteitseffecten in functie van de plan-MER screening

Mobiliteitsvisie ontwikkeling Paterskerk Eeklo

gezamelijke mobiliteitsvisie  voor de Paterskerksite te Eeklo

Bikeability scan op project- of wijkniveau

Bikeability scans op project- of wijkniveau om het potentieel van de fiets maximaal aan te boren en te integreren in nieuwe ontwerpen

MOBER en mobiliteitsplan duurzame wijk Immerzeel+

MOBER en mobiliteitsplan voor de ontwikkeling van stedelijk woongebied Immerzeel+ als duurzame wijk

Begeleiding op maat van ontsluitingsprojecten

Traject kan, naast de opmaak van de klassieke effectenstudies, projectontwikkelaars ook begeleiden bij het optimaliseren van de ontsluiting. Dit kan zowel over de interne of externe fietsontsluiting, de ontsluiting met openbaar vervoer als de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gaan.

Business case Max Mobiel 2.0

Traject begeleidt en organiseert vier workshops om de business case ‘Max Mobiel 2.0’ in te vullen.

Ontwerp Verapazbrug en omliggende wegenis R40 Gent

De realisatie van de Handelsdokbrug vormt één van de belangrijkste infrastructuurdossiers op de Gentse stadsring R40 voor de komende jaren.  

Ruimtelijke ontwikkelen initiëren nood aan doeltreffend parkeerbeleid

Parkeerstudie Tervuren

Ruimtelijke ontwikkelen initiëren nood aan doeltreffend parkeerbeleid

Minder hinder stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Minder hinder werking gedurende de omvangrijke werkzaamheden die het station en zijn omgeving terug moeten aanpassen aan de behoeften van de 21e eeuw