Projecten

Ontwikkelingsvisie voor de TIR Site

De Haven van Brussel is eigenaar en beheerder van het logistieke centrum TIR Logistics center (Transports Internationaux Routiers), een stedelijk opslagcentrum van 115.014m² vlakbij het stadscentrum met een portfolio van meer dan 100 gebruikers. Het TIR centrum is een logistiek centrum van strategisch belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mobiliteitsstudie Kluisbergen: de eerste resultaten

Hoe verplaatst de Kluisbergenaar zich? Waar voelt hij zich onveilig in het verkeer? En waar kan een ingreep in de circulatie soelaas bieden? Op deze vragen zoekt de gemeente Kluisbergen antwoorden.

Traject wordt ingeschakeld om drie studies uit te voeren:

Conceptstudie fietsstraten Deinze

De stad Deinze investeert in goede fietsinfrastructuur. En dat loont. In 2020 haalde ze voor de derde keer de titel ‘Fietsstad’ in de categorie van steden en gemeenten met meer dan 20.000 en minder dan 50.000 inwoners. Maar de ambities van de Leiestad liggen hoger: het stadsbestuur wil werk maken van een degelijk fietsstratenplan.

Scenario-onderzoek Mechelen Noord III

Mechelen-Noord III is een gebied dat begrensd wordt door grote infrastructuren: de E19 in het westen, de N16 in het zuiden, de oprit Mechelen-Noord in het noorden en de R6 in het oosten.

Ondersteuning vaccinatiecentra Eerstelijnszone Kempenland

Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken in de eerstelijnszone Kempenland om zich te laten vaccineren is een goede bereikbaarheid van de centra in Ravels en Turnhout cruciaal. Hierbij vroeg de Stad Turnhout om ondersteuning van Traject.

Schoolvervoerplannen Brugge

De Stad Brugge streeft naar duurzame en veilige schoolomgevingen. Traject ondersteunt de stad hierin door het opmaken van schoolvervoerplannen. Samen met de stad Brugge, de VSV en de scholen worden er voor 10 verschillende scholen een schoolvervoerplan opgesteld.

Unieke verantwoordingsnota voor aanleg missing link in fietsnetwerk in Ranst

Voor een bestaand dubbelrichtingsfietspad in Ranst dat niet voldoet aan de richtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen wordt een unieke verantwoordingsnota opgemaakt om deze missing link in het fietsnetwerk heraan te leggen. Traject staat in voor de opmaak van deze unieke verantwoordingsnota.

Groene weg tussen Moensberg (Ukkel) en Delta (Oudergem)

De ‘Groene Weg’ is een aan te leggen veilige voetgangers- en fietsersverbinding langs spoorlijn L26 en kadert binnen het fiets-GEN

Bouwmeesterscan: Kompas voor duurzamer ruimtegebruik

Traject heeft samen met de partners PTArchitecten en M-tech de eerste reeks Bouwmeesterscans opgeleverd.

Mobiliteitsstudie UZ Brussel

Op basis van een parkeerstudie, een bevraging van de buurtbewoners en andere stakeholders uit de wijk (zoals scholen en de brandweer) en verkeerstellingen geeft Traject aanbevelingen over de circulatie van en naar de site en het finetunen van de verkeerslichtenregelingen

Vlaamse regionale mobiliteitsplannen

atelier\demitro2 zal zeven vervoerregio’s bijstaan bij het opmaken van hun regionaal mobiliteitsplan: Roeselare, Westhoek, Oostende, Brugge, Vlaamse Ardennen, Waasland en Aalst

Ontwikkeling duurzaam mobiliteitsplan Nijlen

Met een vernieuwd mobiliteitsbeleid wil Nijlen de lat hoog leggen en een ruimer kader bieden dan de wettelijke vereisten en de technisch vastgelegde details. De gemeente wil een duidelijke richting uit, waarbij het mobiliteitsplan moet helpen om dit aan de burger, politiek en gebruikers te communiceren.

Ruimtelijk onderzoek mobiliteitsknoop W9 R4 Wondelgem

onderzoek naar toekomstige rol als uitgebouwd transferium of P&R met ondersteunende functies

Opmaak van een methodiek voor schakelroutes, inclusief toepassing op de verbinding Herentals - Turnhout

Methodiek voor tracébepaling, inrichting en herkenbaarheid van schakelroutes, inclusief testverbinding Herentals-Turnhout

Mobiliteitsplan bedrijvenzone Da Vinci

Traject werd aangesteld om het mobiliteitsplan van de bedrijvenzone Da Vinci - een samenwerking tussen Citydev en Brussel Leefmilieu - te ontwerpen en te begeleiden. Het plan bestond uit 4 fases en liep van 2011 tot 2015 :

Opmaak Europees projectvoorstel (Interreg) over fietssnelwegen - CHIPS

Begeleiding bij de opmaak van een Europees projectvoorstel rond fietssnelwegen

Bike Project

Gedurende 8 maanden volgt Traject een aantal bedrijven op bij het uitwerken van hun fietsbeleid en het uitvoeren van maatregelen rond de fiets.

Ontwikkeling van een fietsbalans en een beleidsplan

Fietsbeleidsplan Dendermonde

Ontwikkeling van een fietsbalans en een beleidsplan

Naar een toonaangevende fietsstad in Vlaanderen

Fietsactieplan Hasselt

De Stad Hasselt heeft ambitie om verder uit te groeien tot een toonaangevende fietsstad in Vlaanderen en daarbuiten. Met veel enthousiasme ondersteunt Traject de stad hierin door een actieplan op maat uit te werken

Ontwerpend onderzoek Afrikalaan

Op zoek naar de ‘hole in the loop’

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas

Met een nieuw mobiliteitsplan wil de stad Sint-Niklaas een verhoogde leefbaarheid en levenskwaliteit nastreven 

Coaching 40 steden en gemeenten in fietsbeleid

Duwtje in de rug voor het gemeentelijk fietsbeleid

FLOW

Europees project rond het ontwikkelen van nieuwe verkeersmodellen en management tools, met extra aandacht voor fietsers en voetgangers

MOBER Hooge Steden Lommel

MOBER voor de ontwikkeling van een gemengd woon- en winkelproject te Lommel

Mobiliteitsimpact Masterplan Cuppensplein

Verkeerskundige ondersteuning bij ontwerp masterplan in Houthalen-Helchteren

PTP Cycle

Europees project rond gepersonaliseerd reisadvies

Grenzeloze Kanaalzone (Gent - Zeeland)

Afstemming verkeersstructuur in de Grenzeloze Kanaalzone

Minder Hinder Brabo II Antwerpen

Traject ondersteunt een consortium van aannemers als verkeerskundige en expert in minder hinder aanpak

Cyclelogistics Ahead

Europees project rond goederentransport per (bak)fiets

Mobiliteitsplan Floraliën 2016

Mobiliteitsplan voor de Floraliën die in 2016 naar de Gentse binnenstad trekken

Mobiliteitsvisie ontwikkeling Paterskerk Eeklo

gezamelijke mobiliteitsvisie  voor de Paterskerksite te Eeklo

Fietscongres stad Aalst

De stad Aalst ontwikkelt momenteel volop een nieuw mobiliteitsplan om te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van de stad, haar inwoners en bezoekers.

FietsDNA Vlaanderen

Fietsberaad werkte samen met Traject een “bicycle account” uit voor Vlaanderen: het fietsDNA

Bikeability scan op project- of wijkniveau

Bikeability scans op project- of wijkniveau om het potentieel van de fiets maximaal aan te boren en te integreren in nieuwe ontwerpen

MOBER en mobiliteitsplan duurzame wijk Immerzeel+

MOBER en mobiliteitsplan voor de ontwikkeling van stedelijk woongebied Immerzeel+ als duurzame wijk

Masterplan en MOBER campus Proeftuin

Ondersteuning op het vlak van mobiliteit en in een latere fase voor de opmaak van een plan-MOBER voor de verdere ontwikkeling van de campus Proeftuin van de Universiteit Gent.

Masterplan en MOBER Bostoen site Drongen

Bopro staat in voor de opmaak van een masterplan voor de verdere ontwikkeling van de Bostoen site in Drongen. Traject staat in voor de ondersteuning op het vlak van mobiliteit en in een latere fase voor de opmaak van een plan-MOBER. Vanaf de start van het proces is Traject betrokken bij de uitwerking van een visie en de principes voor de site.

Mobiliteitsadvies Groene Zeedijk Middelkerke

MOP Urban Design is aangesteld om het ontwerp en de realisatie van de Zeedijk van Middelkerke te realiseren. Plantec is infrastructuurontwerper in dit dossier. Traject geeft op afroep verkeerskundig advies.

Beeldkwaliteitsplan Houthalen

Verder bouwend op het masterplan voor het Cuppensplein dat in 2017 werd afgerond, ondersteunt Traject als verkeerskundig adviseur opnieuw Mop Urban Design als ontwerper van het Beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Houthalen. De focus voor mobiliteit lag hierbij voornamelijk op de circulatie in het centrum en de parkeerbalans in de toekomstige situatie.

Raamcontract advies op maat voor gemeenten

Traject ondersteunt verschillende gemeenten bij het voorbereiden en implementeren van verkeers- en mobiliteitsprojecten zoals advies rond fietsinfrastructuur, minder hinder, parkeerbeleid, signalisatieplannen, organiseren van participatiemomenten,...

Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de werking van de vervoerregio - Westhoek

Het consortium onder leiding van TRAJECT begeleidt de inhoudelijke werking van de vervoerregioraad Westhoek

Coaching van lokale besturen inzake verkeersveiligheid

Coaching traject voor gemeenten in het kader van het behalen van het SAVE-charter. 

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Bornem

De gemeente Bornem wil het intergemeentelijk mobiliteitsplan vernieuwen door een nieuw mobiliteitsplan uit te werken specifiek voor Bornem

Verkeer- en parkeerstudie van het Keymplein

impactanalyse in het kader van een eventuele heraanleg van het verkeer en de parkeerplaatsen op het Keymplein

Duurzaam mobiliteitsplan Sportcentrum Wilrijkse Plein

Mobiliteitsplan voor één van de grootste en meest moderne sportcentra in Antwerpse regio

PORTIS

Europees Horizon 2020 project met 5 grote havensteden

Integrale benadering voor het Gentse fietsbeleid

Strategisch fietsbeleidsplan Stad Gent

Integrale benadering voor het Gentse fietsbeleid

bUZz Minder hinder

Coördinatie van de wegenwerken in de zuidelijke rand van Gent

Workshops duurzame stadsdistributie voor CIVITAS Gent

Organiseren, inhoudelijk voorbereiden en modereren van drie workshops rond duurzame stadsdistributie in Gent

Fiets-infrastructuurstudie en parkeerstudie Sint-Niklaas

Allesomvattende infrastructuurstudie met bijhorend fiets-parkeerplan voor de stad SInt-Niklaas

Leesbaarheid en herkenbaarheid van fietssnelwegen

Gebruikersgerichte en multidisciplinaire aanpak om de leesbaarheid, herkenbaarheid en algemene beleving van het huidige netwerk van fietssnelwegen in heel Vlaanderen significant te verhogen

Advance

Europees project rond sustainable urban mobility plans

Parkeerplan Gent

Het parkeerplan Gent beschrijft een toekomstvisie op strategisch niveau en bepaalt de krijtlijnen voor het parkeerbeleid tot 2020.

Openbaar-vervoerstudie Oostende

Optimalisaties van het Oostendse openbaar-vervoersysteem

Mobiliteitsplan Gent

Strategisch mobiliteitsplan voor de stad Gent

Champ

Het Europees CHAMP-project wil de elementen voor een goed stedelijk fietsbeleid in kaart brengen

Mobiliteitsplan Zingem

Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan van Zingem. Begeleiding van de gemeente van sneltoets tot beleidsplan.

Sensibilisering Antwerpen

 Ontwikkeling van een strategische visie inzake sensibiliseren rond mobiliteit en verkeersveiligheid

PIEK: pilootproject belevering tijdens de dagrand

Onderzoek naar hoe het vrachtvervoer naar en van supermarkten efficiënter en duurzamer kan verlopen

Volledige vernieuwing van het mobiliteitsplan Zelzate

Mobiliteitsplan Zelzate

Volledige vernieuwing van het mobiliteitsplan Zelzate