Projecten

Green car policy

Traject begeleidde een groot Brussels bedrijf in zijn transitie naar een ambitieuze green car policy op maat. .

MOBER bedrijventerrein Deerlijk

Onderbouwing en rapportage van de mobiliteitsimpact van de toekomstige ontwikkeling in de vorm van een MOBER

Fietsscan voor bedrijven

Traject geeft advies rond het beter organiseren van de fietsbereikbaarheid en de fietsnetwerken op de site zelf, waarbij aandacht wordt besteed aan het veiliger, logischer en leesbaarder maken van de fietsroutes op de site.

MOBER voor een bedrijf uit de agrarische sector

In kader van de verhuis van het hoofdkantoor van een aardappelverwerkend bedrijf in West-Vlaanderen werd een MOBER opgemaakt door Traject.

De MOBER schetst het mobiliteitsprofiel van de functie in een bestaande ruimtelijke omgeving en gaat na wat de mobiliteitseffecten zijn van die nieuwe functie en wat de impact is op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.

MOBER voor een retailer

Voor de verhuis van een supermarkt in West-Vlaanderen naar een site waar een grotere winkel gerealiseerd kan worden in combinatie met nog andere activiteiten, werd een MOBER opgemaakt door Traject.

Mobiliteitsstrategie VAB

De VAB staat voor een duurzame en multimodale benadering van mobiliteit. Om het goede voorbeeld te geven, heeft het bedrijf een ambitieus en duurzaam mobiliteitsbeleid voor haar personeel laten uitwerken door Traject.

Mobiliteitsplan 24+

24+ is het Customer Care Center van KBC en VAB. Voor het bedrijf werd een mobiliteitsplan opgesteld dat rekening houdt met de onregelmatige werkuren van de medewerkers. Fietslease en een optimalisatie van de beschikbare parkeerplaatsen zijn de kernelementen in het voorgestelde mobiliteitsplan.

Ondersteuning fietsbeleid bij bedrijven

Voor een grote werkgever in de provincie Antwerpen werkte Traject een toekomstgericht fietsbeleid uit. Kernelementen hierbij waren de voorbereiding en uitrol van bedrijfsfietsen voor het personeel en de optimalisatie van de fietsparkeerinfrastructuur.

Business case Max Mobiel 2.0

Traject begeleidt en organiseert vier workshops om de business case ‘Max Mobiel 2.0’ in te vullen.

Safe2work: Workshops VSV voor bedrijven

Workshops blijken een effectieve manier te zijn om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en om draagvlak te creëren.

Bedrijfsvervoerplan Stad Aalst

Opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor de Stad Aalst. Aanleiding hiervoor was de verhuis en centralisatie van de verschillende stadsdiensten in het nieuwe administratief centrum in januari 2016.

Potentieelstudie Kantoorbus

Potentieelonderzoek voor de Kantoorbus in de rest van Vlaanderen

PORTIS

Europees Horizon 2020 project met 5 grote havensteden

Begeleiding bij verhuis Danone

Verhuisbegeleiding voor Danone die 2 vestigingen zal bundelen op een nieuwe locatie

Verhuis Solvay: Begeleiding mobiliteit

Verhuisbegeleiding op maat voor Solvay

Mobiliteitsstrategie bij de verhuis van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar Anderlecht

Impactanalyse van de verhuis van MLOZ van Sint-Pieters-Woluwe naar een zone in Anderlecht

Mobiliteitsplan bedrijvenzone Da Vinci

Traject werd aangesteld om het mobiliteitsplan van de bedrijvenzone Da Vinci - een samenwerking tussen Citydev en Brussel Leefmilieu - te ontwerpen en te begeleiden. Het plan bestond uit 4 fases en liep van 2011 tot 2015 :

Permanente begeleiding bij het uitwerken en invoeren van een duurzaam mobiliteitsstrategie bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Sinds januari 2014 werkt Traject samen met de werkgroep mobiliteit « Move & Mobility » aan de strategie van de MLOZ

Colruyt – ondersteuning mobiliteitsstrategie

Advies bij de verdere uitbouw van de mobiliteitsstrategie van de Colruyt groep en bij het uitwerken van een coherent en integraal mobiliteitsbeleid.

Potentieelstudie collectief vervoer Haven Gent

onderzoek naar het potentieel voor een vorm van collectief vervoer voor werknemers vanuit Wachtebeke & Zelzate naar de Gentse haven

Multimodale bereikbaarheidsfiches

Een multimodale bereikbaarheidsfiche geeft de bereikbaarheid van een bepaalde locatie of zone op een schematische wijze weer voor bezoekers, werknemers, leveranciers,…

Bike Project

Gedurende 8 maanden volgt Traject een aantal bedrijven op bij het uitwerken van hun fietsbeleid en het uitvoeren van maatregelen rond de fiets.

Opleidingen en netwerkmeetings mobiliteitscoördinatoren

Opleidingen rond mobiliteit bij bedrijven

Procesbegeleiding bedrijfsvervoerplan UGent

Geïntegreerd mobiliteitsbeleid om alle campussen vlot bereikbaar te houden

Mobiliteitsadvies Eandis

Langdurige begeleiding van het mobiliteitsbeleid van Eandis

Parkeerstudie AZ Delta Menen

Parkeerbehoeftestudie voor het ziekenhuis AZ Delta

Parkeerstudie Technologiepark Zwijnaarde

Parkeerstrategie voor de komende jaren die de verdere ontwikkeling van de campus ondersteunt en mee evolueert.

Mobiscans PMP Antwerpen

De mobiscan geeft ondernemingen een gedetailleerde kijk  op de verplaatsingen verbonden aan hun bedrijfsactiviteiten en op maat van hun organisatie

TransMOB: het multimodaal mobiliteitsbudget als planningstool

Ondersteuning en begeleiding van een TransMOB-project 

Intelligent mobiliteitsbudget

Proefproject rond het toepassen van een mobiliteitsbudget 

Cobrace

Impactanalyse omtrent parkeren voor de Raad van de Europese Unie – BWLKE

BWLKE / Cobrace effectenstudie voor de Raad van de Europese Unie

Parkeerbeleid M-Team

Analyse van de parkeerbehoefte van het bedrijf

COBRACE effectenstudie Neder-over- Heembeek

BWLKE/COBRACE effectenstudie voor het Lumièregebouw

Optimalisatie busvervoer ArcelorMittal Gent

ArcelorMittal, gelegen in de Gentse Haven, is nog een van de weinige bedrijven in België die zelf busvervoer organiseert om haar werknemers tot op de werkplek te brengen. Elf buslijnen, verspreid over de provincie Oost-Vlaanderen, rijden drie keer per dag op en af om werknemers veilig en comfortabel naar het werk te brengen en terug.

Mobiliteitsbegeleiding BNP Paribas Fortis

Sinds 2006 biedt Traject een begeleiding aan BNP Paribas Fortis bij het ontwerpen en het beheer van haar mobiliteitsplan op nationaal niveau

Mobiliteitsmanager GSK Vaccines

Interne fulltime begeleiding bij het opstellen van het mobiliteitsbeleid

Strategisch locatieadvies VRT

Van strategisch advies over de locatiekeuze van de VRT tot de uitrol van een nieuw mobiliteitsbeleid 

Analyse en verhuisbegeleiding van Sodexo op vlak van mobiliteit

Verhuisbegeleiding van de Sodexo vestigingen uit Oudergem en Zaventem naar één gezamelijke site op de Pleinlaan te Elsene

Opleiding specifiek voor (toekomstige) mobility managers van Brusselse bedrijven

Opleiding tot mobiliteitsmanager

Opleiding specifiek voor (toekomstige) mobility managers van Brusselse bedrijven

Mobiliteitsadvies ING Lease

Verhuisbegeleiding voor ING inclusief uitwerking van een parking policy

Mobiscan Researchpark Haasrode

Op vraag van VOKA Vlaams-Brabant voert Traject een Mobiscan uit voor het Researchpark Haasrode.