Projecten

Mobiliteitsbegeleiding Roularta

Elke 3 jaar dienen bedrijven met meer dan 100 medewerkers informatie over het woon-werkverkeer van hun medewerkers door te geven aan de FOD mobiliteit, zo ook in 2021 (1 jaar uitgesteld omwille van Covid-19). Roularta greep dit moment aan om het mobiliteitsbeleid aantrekkelijker te maken. 

Ontwikkelingsvisie voor de TIR Site

De Haven van Brussel is eigenaar en beheerder van het logistieke centrum TIR Logistics center (Transports Internationaux Routiers), een stedelijk opslagcentrum van 115.014m² vlakbij het stadscentrum met een portfolio van meer dan 100 gebruikers. Het TIR centrum is een logistiek centrum van strategisch belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mobiliteitsbegeleiding Mediahuis

Mediahuis is een frontrunner op vlak van mobiliteit. In 2019 verhuisden verschillende medewerkers van de site in Groot-Bijgaarden naar een nieuwe locatie gelegen aan het station Brussel-Centraal en naar het hoofdkantoor in Antwerpen.

Mobiliteitsstrategie VUB

De Vrije Universiteit Brussel wil de duurzame mobiliteit van diens medewerkers en studenten verbeteren. Voor de ontwikkeling van hun mobiliteitsstrategie 2030 schakelde VUB Traject in. Traject begeleidt via vier workshops VUB met het bepalen van realistische en ambitieuze mobiliteitsdoelstellingen voor de komende jaren.

Safe2work workshops VSV voor bedrijven

Workshops zijn een effectieve manier om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en om draagvlak te creëren. Statistieken tonen ook aan dat preventie van arbeidsongevallen echt werkt. Daarom biedt VSV workshops aan specifiek gericht op bedrijven en hun werknemers. Deze workshops worden o.a. gegeven door Traject.

Green car policy LBC

LBC is volop bezig met het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid dat beantwoordt aan de wensen en noden van haar medewerkers. Het bedrijf is hierbij op zoek naar ondersteuning op vlak van groen wagenbeleid en flexibele verloning.

Green car policy North Sea Port

In 2020 begeleidt Traject North Sea Port in het ontwikkelen van een groen wagenbeleid voor de havens van Gent en Terneuzen.

Fietsbeleid universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen heeft Traject gevraagd om ondersteuning te bieden bij haar fiets- en mobiliteitsbeleid. Een sterk fietsbeleid heeft aandacht voor alle onderdelen: faciliteren van de aanschaf van een fiets, informatie en sensibilisering, kwaliteitsvolle interne fietsinfrastructuur,...

Werkgeversaanpak slim naar Antwerpen

Slim naar Antwerpen is een initiatief van experten dat tot doel heeft de mobiliteit in en rond Antwerpen te verbeteren en te verduurzamen. Het doel is om tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de regio te verduurzamen. Om in deze opzet te slagen is het belangrijk om het woon-werk verkeer en de dienstverplaatsingen aan te pakken.

Onderzoek shuttlebus Blue Gate

Blue Gate is een klimaatneutraal bedrijventerrein in Antwerpen waar verschillende bedrijven zich de komende jaren zullen vestigen. Het bedrijventerrein zet in op het verduurzamen van het woon-werkverkeer. Dit willen ze onder meer doen door het eventueel inzetten van een shuttlebus waar de werknemers van de verschillende bedrijven gebruik van kunnen maken.

Opmaak intern mobiliteitsplan voor een retailer

In opdracht van een retailer heeft Traject voor hun nieuwe site een intern mobiliteitsplan opgemaakt. Na een terreinbezoek en startvergadering werd de bestaande ontsluiting en circulatie in beeld gebracht. Op basis van deze informatie werd een voorstel gedaan voor mogelijke scenario’s voor de toekomstige ontsluiting en circulatie.

Spits: de mobiliteit in de Zuidelijke rand van Gent verbeteren en verduurzamen

Spits is een initiatief van de Stad Gent, waarbij een consortium van experten onder leiding van Traject tot doel heeft de mobiliteit in de zuidelijke rand van Gent te verbeteren en te verduurzamen.

Mobicoaches aan de slag

De komende maanden en jaren zijn er ingrijpende wegenwerken gepland in de omgeving van de ring rond Brussel. Deze werken zullen een impact hebben op de mobiliteit van de bedrijven en hun medewerkers. 

Mobiliteitsbegeleiding afvalverwerkend bedrijf

Voor een hoogtechnologisch afvalverwerkingsbedrijf werd in samenwerking met KPMG een mobiliteitsplan opgesteld.

Bedrijfsvervoerplan Ukkel voor een Brussels Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur heeft in 2017 Traject aangesteld om een bedrijfsvervoerplan op te stellen. De bereikbaarheid van de verschillende sites werd in kaart gebracht en het mobiliteitsprofiel van de medewerkers werd bepaald.

Bedrijfsvervoerplan (BVP) Federale Overheidsdienst

Sinds 2011 ondersteunt Traject een Brusselse publieke organisatie bij de opmaak van haar bedrijfsvervoerplannen.  

Mobiliteitsbudget en green car policy advocatenkantoor

Een Brussels advocatenkantoor (150 medewerkers) verhuist naar een nieuwe locatie. In het licht van deze verhuis wil  het kantoor het bedrijfswagenbeleid gaan herzien.

Mobiliteitsbegeleiding bedrijf Antwerpse regio

In het najaar van 2017 schakelde een Antwerps bedrijf met meer dan 2500 medewerkers Traject in om een mobiliteitsstrategie en een bijhorend actieplan uit te werken.

Innovatieve vervoersoplossingen in de haven van Antwerpen

De laatste jaren staat de Antwerpse haven steeds meer vast in zowel de ochtend- als avondspits. Rekening houdend met de komende infrastructuurwerken werd Traject gevraagd door de Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en VOKA om een potentieelanalyse uit te voeren voor respectievelijk de Scheldelaan en de Waaslandhaven.

Mobiliteitsbegeleiding IMEC

Imec wil werk maken van een ambitieus mobiliteitsbeleid en heeft daarom in 2017 een werkgroep mobiliteit samengesteld. Het bedrijf vroeg aan Traject om de werkgroep te ondersteunen bij het opstellen van een mobiliteitsstrategie en de implementatie ervan.

Mobiliteitsadvies Fluvius

Langdurige begeleiding van het mobiliteitsbeleid van Fluvius

Green car policy energiebedrijf

Traject begeleidde een groot Brussels bedrijf in zijn transitie naar een ambitieuze green car policy op maat. .

Fietsscan voor bedrijven

Traject geeft advies rond het beter organiseren van de fietsbereikbaarheid en de fietsnetwerken op de site zelf, waarbij aandacht wordt besteed aan het veiliger, logischer en leesbaarder maken van de fietsroutes op de site.

Mobiliteitsstrategie VAB

VAB kent een grote parkeerdruk te Zwijndrecht. Deze site is gelegen in een congestiegevoelig gebied en bevindt zich sinds het najaar van 2018 vlakbij de werken in het kader van de Oosterweelverbinding. Omdat VAB een mobiliteitsorganisatie is, heeft men in 2017 Traject aangesteld om een mobiliteitsstrategie en een bijhorend actieplan uit te werken.

Mobiliteitsplan 24+

24+ is het Customer Care Center van KBC en VAB. Voor het bedrijf werd een mobiliteitsplan opgesteld dat rekening houdt met de onregelmatige werkuren van de medewerkers. Fietslease en een optimalisatie van de beschikbare parkeerplaatsen zijn de kernelementen in het voorgestelde mobiliteitsplan.

Ondersteuning fietsbeleid bij bedrijven

Voor een grote werkgever in de provincie Antwerpen werkte Traject een toekomstgericht fietsbeleid uit. Kernelementen hierbij waren de voorbereiding en uitrol van bedrijfsfietsen voor het personeel en de optimalisatie van de fietsparkeerinfrastructuur.

Safe2work: Workshops VSV voor bedrijven

Workshops blijken een effectieve manier te zijn om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en om draagvlak te creëren.

Optimalisatie busvervoer ArcelorMittal Gent

ArcelorMittal, gelegen in de Gentse Haven, is nog een van de weinige bedrijven in België die zelf busvervoer organiseert om haar werknemers tot op de werkplek te brengen. Elf buslijnen, verspreid over de provincie Oost-Vlaanderen, rijden drie keer per dag op en af om werknemers veilig en comfortabel naar het werk te brengen en terug.

Mobiliteitsmanager GSK Vaccines

Interne fulltime begeleiding bij het opstellen van het mobiliteitsbeleid

Potentieelstudie Kantoorbus

Potentieelonderzoek voor de Kantoorbus in de rest van Vlaanderen

Begeleiding bij verhuis Danone

Verhuisbegeleiding voor Danone die 2 vestigingen zal bundelen op een nieuwe locatie

Verhuis Solvay: Begeleiding mobiliteit

Verhuisbegeleiding op maat voor Solvay

Mobiliteitsstrategie met het oog op verhuis van Artsen Zonder Grenzen

Traject heeft AZG begeleid in de impactanalyse van haar verhuisbeweging.

Mobiliteitsstrategie bij de verhuis van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar Anderlecht

Impactanalyse van de verhuis van MLOZ van Sint-Pieters-Woluwe naar een zone in Anderlecht

Mobiliteitsplan bedrijvenzone Da Vinci

Traject werd aangesteld om het mobiliteitsplan van de bedrijvenzone Da Vinci - een samenwerking tussen Citydev en Brussel Leefmilieu - te ontwerpen en te begeleiden. Het plan bestond uit 4 fases en liep van 2011 tot 2015 :

Permanente begeleiding bij het uitwerken en invoeren van een duurzaam mobiliteitsstrategie bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Sinds januari 2014 werkt Traject samen met de werkgroep mobiliteit « Move & Mobility » aan de strategie van de MLOZ

Colruyt – ondersteuning mobiliteitsstrategie

Advies bij de verdere uitbouw van de mobiliteitsstrategie van de Colruyt groep en bij het uitwerken van een coherent en integraal mobiliteitsbeleid.

Potentieelstudie collectief vervoer Haven Gent

onderzoek naar het potentieel voor een vorm van collectief vervoer voor werknemers vanuit Wachtebeke & Zelzate naar de Gentse haven

Multimodale bereikbaarheidsfiches

Een multimodale bereikbaarheidsfiche geeft de bereikbaarheid van een bepaalde locatie of zone op een schematische wijze weer voor bezoekers, werknemers, leveranciers,…

Bike Project

Gedurende 8 maanden volgt Traject een aantal bedrijven op bij het uitwerken van hun fietsbeleid en het uitvoeren van maatregelen rond de fiets.

Opleidingen en netwerkmeetings mobiliteitscoördinatoren

Opleidingen rond mobiliteit bij bedrijven

Procesbegeleiding bedrijfsvervoerplan UGent

Geïntegreerd mobiliteitsbeleid om alle campussen vlot bereikbaar te houden

Strategisch locatieadvies VRT

Van strategisch advies over de locatiekeuze van de VRT tot de uitrol van een nieuw mobiliteitsbeleid 

Parkeerstudie AZ Delta Menen

Parkeerbehoeftestudie voor het ziekenhuis AZ Delta

Mobiliteitsadvies ING Lease

Verhuisbegeleiding voor ING inclusief uitwerking van een parking policy

Bedrijfsvervoerplan van een onderneming gesitueerd in de Europese Wijk

In 2017 heeft Traject een bedrijfsvervoerplan opgemaakt voor een grote bank gesitueerd in Brussel.

MOBER voor een retailer

Voor de verhuis van een supermarkt in West-Vlaanderen naar een site waar een grotere winkel gerealiseerd kan worden in combinatie met nog andere activiteiten, werd een MOBER opgemaakt door Traject.

Business case Max Mobiel 2.0

Traject begeleidt en organiseert vier workshops om de business case ‘Max Mobiel 2.0’ in te vullen.

Parkeerstudie Technologiepark Zwijnaarde

Parkeerstrategie voor de komende jaren die de verdere ontwikkeling van de campus ondersteunt en mee evolueert.

Bedrijfsvervoerplan Stad Aalst

Opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor de Stad Aalst. Aanleiding hiervoor was de verhuis en centralisatie van de verschillende stadsdiensten in het nieuwe administratief centrum in januari 2016.

PORTIS

Europees Horizon 2020 project met 5 grote havensteden

Mobiscans voor de provinciale mobiliteitspunten

De mobiscan geeft ondernemingen een gedetailleerde kijk  op de verplaatsingen verbonden aan hun bedrijfsactiviteiten en op maat van hun organisatie. Traject ondersteunt de PMP's bij het opmaken van de mobiscans. 

TransMOB: het multimodaal mobiliteitsbudget als planningstool

Ondersteuning en begeleiding van een TransMOB-project 

Intelligent mobiliteitsbudget

Proefproject rond het toepassen van een mobiliteitsbudget 

Cobrace

Impactanalyse omtrent parkeren voor de Raad van de Europese Unie – BWLKE

BWLKE / Cobrace effectenstudie voor de Raad van de Europese Unie

Parkeerbeleid M-Team

Analyse van de parkeerbehoefte van het bedrijf

COBRACE effectenstudie Neder-over- Heembeek

BWLKE/COBRACE effectenstudie voor het Lumièregebouw

Mobiliteitsbegeleiding BNP Paribas Fortis

Sinds 2006 biedt Traject een begeleiding aan BNP Paribas Fortis bij het ontwerpen en het beheer van haar mobiliteitsplan op nationaal niveau

Analyse en verhuisbegeleiding van Sodexo op vlak van mobiliteit

Verhuisbegeleiding van de Sodexo vestigingen uit Oudergem en Zaventem naar één gezamelijke site op de Pleinlaan te Elsene

Opleiding tot mobiliteitsmanager

Opleiding specifiek voor (toekomstige) mobility managers van Brusselse bedrijven

Mobiscan Researchpark Haasrode

Op vraag van VOKA Vlaams-Brabant voert Traject een Mobiscan uit voor het Researchpark Haasrode.