Projecten

Werkgeversaanpak slim naar Antwerpen

Slim naar Antwerpen is een initiatief van experten dat tot doel heeft de mobiliteit in en rond Antwerpen te verbeteren en te verduurzamen. Het doel is om tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de regio te verduurzamen. Om in deze opzet te slagen is het belangrijk om het woon-werk verkeer en de dienstverplaatsingen aan te pakken.

Green car policy North Sea Port

Traject begeleidde North Sea Port in het ontwikkelen van een groen wagenbeleid voor de havens van Gent en Terneuzen.

Mobiliteitsbegeleiding Mediahuis

Mediahuis is een frontrunner op vlak van mobiliteit. In 2019 verhuisden verschillende medewerkers van de site in Groot-Bijgaarden naar een nieuwe locatie gelegen aan het station Brussel-Centraal en naar het hoofdkantoor in Antwerpen.

Mobiliteitsbegeleiding Roularta

Elke 3 jaar dienen bedrijven met meer dan 100 medewerkers informatie over het woon-werkverkeer van hun medewerkers door te geven aan de FOD mobiliteit, zo ook in 2021 (1 jaar uitgesteld omwille van Covid-19). Roularta greep dit moment aan om het mobiliteitsbeleid aantrekkelijker te maken. 

Ontwikkelingsvisie voor de TIR Site

De Haven van Brussel is eigenaar en beheerder van het logistieke centrum TIR Logistics center (Transports Internationaux Routiers), een stedelijk opslagcentrum van 115.014m² vlakbij het stadscentrum met een portfolio van meer dan 100 gebruikers. Het TIR centrum is een logistiek centrum van strategisch belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mobiliteitsstudie Kluisbergen: de eerste resultaten

Hoe verplaatst de Kluisbergenaar zich? Waar voelt hij zich onveilig in het verkeer? En waar kan een ingreep in de circulatie soelaas bieden? Op deze vragen zoekt de gemeente Kluisbergen antwoorden.

Traject wordt ingeschakeld om drie studies uit te voeren:

Conceptstudie fietsstraten Deinze

De stad Deinze investeert in goede fietsinfrastructuur. En dat loont. In 2020 haalde ze voor de derde keer de titel ‘Fietsstad’ in de categorie van steden en gemeenten met meer dan 20.000 en minder dan 50.000 inwoners. Maar de ambities van de Leiestad liggen hoger: het stadsbestuur wil werk maken van een degelijk fietsstratenplan.

Scenario-onderzoek Mechelen Noord III

Mechelen-Noord III is een gebied dat begrensd wordt door grote infrastructuren: de E19 in het westen, de N16 in het zuiden, de oprit Mechelen-Noord in het noorden en de R6 in het oosten.

Ondersteuning vaccinatiecentra Eerstelijnszone Kempenland

Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken in de eerstelijnszone Kempenland om zich te laten vaccineren is een goede bereikbaarheid van de centra in Ravels en Turnhout cruciaal. Hierbij vroeg de Stad Turnhout om ondersteuning van Traject.

Mobiliteitsstrategie VUB

De Vrije Universiteit Brussel wil de duurzame mobiliteit van diens medewerkers en studenten verbeteren. Voor de ontwikkeling van hun mobiliteitsstrategie 2030 schakelde VUB Traject in. Traject begeleidt via vier workshops VUB met het bepalen van realistische en ambitieuze mobiliteitsdoelstellingen voor de komende jaren.

Schoolvervoerplannen Brugge

De Stad Brugge streeft naar duurzame en veilige schoolomgevingen. Traject ondersteunt de stad hierin door het opmaken van schoolvervoerplannen. Samen met de stad Brugge, de VSV en de scholen worden er voor 10 verschillende scholen een schoolvervoerplan opgesteld.

Safe2work workshops VSV voor bedrijven

Workshops zijn een effectieve manier om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en om draagvlak te creëren. Statistieken tonen ook aan dat preventie van arbeidsongevallen echt werkt. Daarom biedt VSV workshops aan specifiek gericht op bedrijven en hun werknemers. Deze workshops worden o.a. gegeven door Traject.

Green car policy LBC

LBC is volop bezig met het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid dat beantwoordt aan de wensen en noden van haar medewerkers. Het bedrijf is hierbij op zoek naar ondersteuning op vlak van groen wagenbeleid en flexibele verloning.

Fietsbeleid universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen heeft Traject gevraagd om ondersteuning te bieden bij haar fiets- en mobiliteitsbeleid. Een sterk fietsbeleid heeft aandacht voor alle onderdelen: faciliteren van de aanschaf van een fiets, informatie en sensibilisering, kwaliteitsvolle interne fietsinfrastructuur,...

Onderzoek shuttlebus Blue Gate

Blue Gate is een klimaatneutraal bedrijventerrein in Antwerpen waar verschillende bedrijven zich de komende jaren zullen vestigen. Het bedrijventerrein zet in op het verduurzamen van het woon-werkverkeer. Dit willen ze onder meer doen door het eventueel inzetten van een shuttlebus waar de werknemers van de verschillende bedrijven gebruik van kunnen maken.

Opmaak intern mobiliteitsplan voor een retailer

In opdracht van een retailer heeft Traject voor hun nieuwe site een intern mobiliteitsplan opgemaakt. Na een terreinbezoek en startvergadering werd de bestaande ontsluiting en circulatie in beeld gebracht. Op basis van deze informatie werd een voorstel gedaan voor mogelijke scenario’s voor de toekomstige ontsluiting en circulatie.

Unieke verantwoordingsnota voor aanleg missing link in fietsnetwerk in Ranst

Voor een bestaand dubbelrichtingsfietspad in Ranst dat niet voldoet aan de richtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen wordt een unieke verantwoordingsnota opgemaakt om deze missing link in het fietsnetwerk heraan te leggen. Traject staat in voor de opmaak van deze unieke verantwoordingsnota.

Spits: de mobiliteit in de Zuidelijke rand van Gent verbeteren en verduurzamen

Spits is een initiatief van de Stad Gent, waarbij een consortium van experten onder leiding van Traject tot doel heeft de mobiliteit in de zuidelijke rand van Gent te verbeteren en te verduurzamen.

Mobicoaches aan de slag

De komende maanden en jaren zijn er ingrijpende wegenwerken gepland in de omgeving van de ring rond Brussel. Deze werken zullen een impact hebben op de mobiliteit van de bedrijven en hun medewerkers. 

Mobiliteitsbegeleiding afvalverwerkend bedrijf

Voor een hoogtechnologisch afvalverwerkingsbedrijf werd in samenwerking met KPMG een mobiliteitsplan opgesteld.

Tijdelijke zuidelijke havenontsluitingsweg

Traject en Omgeving actualiseren de visie op de Tijdelijke Zuidelijke Havenring van Gent.

Groene weg tussen Moensberg (Ukkel) en Delta (Oudergem)

De ‘Groene Weg’ is een aan te leggen veilige voetgangers- en fietsersverbinding langs spoorlijn L26 en kadert binnen het fiets-GEN

Bouwmeesterscan: Kompas voor duurzamer ruimtegebruik

Traject heeft samen met de partners PTArchitecten en M-tech de eerste reeks Bouwmeesterscans opgeleverd.

Bedrijfsvervoerplan Ukkel voor een Brussels Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur heeft in 2017 Traject aangesteld om een bedrijfsvervoerplan op te stellen. De bereikbaarheid van de verschillende sites werd in kaart gebracht en het mobiliteitsprofiel van de medewerkers werd bepaald.

Bedrijfsvervoerplan (BVP) Federale Overheidsdienst

Sinds 2011 ondersteunt Traject een Brusselse publieke organisatie bij de opmaak van haar bedrijfsvervoerplannen.  

Mobiliteitsstudie UZ Brussel

Op basis van een parkeerstudie, een bevraging van de buurtbewoners en andere stakeholders uit de wijk (zoals scholen en de brandweer) en verkeerstellingen geeft Traject aanbevelingen over de circulatie van en naar de site en het finetunen van de verkeerslichtenregelingen

Vlaamse regionale mobiliteitsplannen

atelier\demitro2 zal zeven vervoerregio’s bijstaan bij het opmaken van hun regionaal mobiliteitsplan: Roeselare, Westhoek, Oostende, Brugge, Vlaamse Ardennen, Waasland en Aalst

Ontwikkeling duurzaam mobiliteitsplan Nijlen

Met een vernieuwd mobiliteitsbeleid wil Nijlen de lat hoog leggen en een ruimer kader bieden dan de wettelijke vereisten en de technisch vastgelegde details. De gemeente wil een duidelijke richting uit, waarbij het mobiliteitsplan moet helpen om dit aan de burger, politiek en gebruikers te communiceren.

Ruimtelijk onderzoek mobiliteitsknoop W9 R4 Wondelgem

onderzoek naar toekomstige rol als uitgebouwd transferium of P&R met ondersteunende functies

Mobiliteitsbudget en green car policy advocatenkantoor

Een Brussels advocatenkantoor (150 medewerkers) verhuist naar een nieuwe locatie. In het licht van deze verhuis wil  het kantoor het bedrijfswagenbeleid gaan herzien.

Mobiliteitsbegeleiding bedrijf Antwerpse regio

In het najaar van 2017 schakelde een Antwerps bedrijf met meer dan 2500 medewerkers Traject in om een mobiliteitsstrategie en een bijhorend actieplan uit te werken.

Innovatieve vervoersoplossingen in de haven van Antwerpen

De laatste jaren staat de Antwerpse haven steeds meer vast in zowel de ochtend- als avondspits. Rekening houdend met de komende infrastructuurwerken werd Traject gevraagd door de Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en VOKA om een potentieelanalyse uit te voeren voor respectievelijk de Scheldelaan en de Waaslandhaven.

Mobiliteitsbegeleiding IMEC

Imec wil werk maken van een ambitieus mobiliteitsbeleid en heeft daarom in 2017 een werkgroep mobiliteit samengesteld. Het bedrijf vroeg aan Traject om de werkgroep te ondersteunen bij het opstellen van een mobiliteitsstrategie en de implementatie ervan.

Opmaak van een methodiek voor schakelroutes, inclusief toepassing op de verbinding Herentals - Turnhout

Methodiek voor tracébepaling, inrichting en herkenbaarheid van schakelroutes, inclusief testverbinding Herentals-Turnhout

Mobiliteitsadvies Fluvius

Langdurige begeleiding van het mobiliteitsbeleid van Fluvius

Green car policy energiebedrijf

Traject begeleidde een groot Brussels bedrijf in zijn transitie naar een ambitieuze green car policy op maat. .

Fietsscan voor bedrijven

Traject geeft advies rond het beter organiseren van de fietsbereikbaarheid en de fietsnetwerken op de site zelf, waarbij aandacht wordt besteed aan het veiliger, logischer en leesbaarder maken van de fietsroutes op de site.

Mobiliteitsstrategie VAB

VAB kent een grote parkeerdruk te Zwijndrecht. Deze site is gelegen in een congestiegevoelig gebied en bevindt zich sinds het najaar van 2018 vlakbij de werken in het kader van de Oosterweelverbinding. Omdat VAB een mobiliteitsorganisatie is, heeft men in 2017 Traject aangesteld om een mobiliteitsstrategie en een bijhorend actieplan uit te werken.

Mobiliteitsplan 24+

24+ is het Customer Care Center van KBC en VAB. Voor het bedrijf werd een mobiliteitsplan opgesteld dat rekening houdt met de onregelmatige werkuren van de medewerkers. Fietslease en een optimalisatie van de beschikbare parkeerplaatsen zijn de kernelementen in het voorgestelde mobiliteitsplan.

Ondersteuning fietsbeleid bij bedrijven

Voor een grote werkgever in de provincie Antwerpen werkte Traject een toekomstgericht fietsbeleid uit. Kernelementen hierbij waren de voorbereiding en uitrol van bedrijfsfietsen voor het personeel en de optimalisatie van de fietsparkeerinfrastructuur.

Safe2work: Workshops VSV voor bedrijven

Workshops blijken een effectieve manier te zijn om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en om draagvlak te creëren.

Optimalisatie busvervoer ArcelorMittal Gent

ArcelorMittal, gelegen in de Gentse Haven, is nog een van de weinige bedrijven in België die zelf busvervoer organiseert om haar werknemers tot op de werkplek te brengen. Elf buslijnen, verspreid over de provincie Oost-Vlaanderen, rijden drie keer per dag op en af om werknemers veilig en comfortabel naar het werk te brengen en terug.

Mobiliteitsmanager GSK Vaccines

Interne fulltime begeleiding bij het opstellen van het mobiliteitsbeleid

Potentieelstudie Kantoorbus

Potentieelonderzoek voor de Kantoorbus in de rest van Vlaanderen

Begeleiding bij verhuis Danone

Verhuisbegeleiding voor Danone die 2 vestigingen zal bundelen op een nieuwe locatie

Verhuis Solvay: Begeleiding mobiliteit

Verhuisbegeleiding op maat voor Solvay

Mobiliteitsstrategie met het oog op verhuis van Artsen Zonder Grenzen

Traject heeft AZG begeleid in de impactanalyse van haar verhuisbeweging.

Mobiliteitsstrategie bij de verhuis van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar Anderlecht

Impactanalyse van de verhuis van MLOZ van Sint-Pieters-Woluwe naar een zone in Anderlecht

Mobiliteitsplan bedrijvenzone Da Vinci

Traject werd aangesteld om het mobiliteitsplan van de bedrijvenzone Da Vinci - een samenwerking tussen Citydev en Brussel Leefmilieu - te ontwerpen en te begeleiden. Het plan bestond uit 4 fases en liep van 2011 tot 2015 :

Permanente begeleiding bij het uitwerken en invoeren van een duurzaam mobiliteitsstrategie bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Sinds januari 2014 werkt Traject samen met de werkgroep mobiliteit « Move & Mobility » aan de strategie van de MLOZ

Colruyt – ondersteuning mobiliteitsstrategie

Advies bij de verdere uitbouw van de mobiliteitsstrategie van de Colruyt groep en bij het uitwerken van een coherent en integraal mobiliteitsbeleid.

Potentieelstudie collectief vervoer Haven Gent

onderzoek naar het potentieel voor een vorm van collectief vervoer voor werknemers vanuit Wachtebeke & Zelzate naar de Gentse haven

Multimodale bereikbaarheidsfiches

Een multimodale bereikbaarheidsfiche geeft de bereikbaarheid van een bepaalde locatie of zone op een schematische wijze weer voor bezoekers, werknemers, leveranciers,…

Opmaak Europees projectvoorstel (Interreg) over fietssnelwegen - CHIPS

Begeleiding bij de opmaak van een Europees projectvoorstel rond fietssnelwegen

Bike Project

Gedurende 8 maanden volgt Traject een aantal bedrijven op bij het uitwerken van hun fietsbeleid en het uitvoeren van maatregelen rond de fiets.

Ontwikkeling van een fietsbalans en een beleidsplan

Fietsbeleidsplan Dendermonde

Ontwikkeling van een fietsbalans en een beleidsplan

Naar een toonaangevende fietsstad in Vlaanderen

Fietsactieplan Hasselt

De Stad Hasselt heeft ambitie om verder uit te groeien tot een toonaangevende fietsstad in Vlaanderen en daarbuiten. Met veel enthousiasme ondersteunt Traject de stad hierin door een actieplan op maat uit te werken

Opleidingen en netwerkmeetings mobiliteitscoördinatoren

Opleidingen rond mobiliteit bij bedrijven

Ontwerpend onderzoek Afrikalaan

Op zoek naar de ‘hole in the loop’

Ontwerpend onderzoek omgeving Sportpaleis

Onderzoek naar een evenwichte mix aan activiteiten en een hogere ruimtelijke kwaliteit

Procesbegeleiding bedrijfsvervoerplan UGent

Geïntegreerd mobiliteitsbeleid om alle campussen vlot bereikbaar te houden

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas

Met een nieuw mobiliteitsplan wil de stad Sint-Niklaas een verhoogde leefbaarheid en levenskwaliteit nastreven 

Coaching 40 steden en gemeenten in fietsbeleid

Duwtje in de rug voor het gemeentelijk fietsbeleid

Strategisch locatieadvies VRT

Van strategisch advies over de locatiekeuze van de VRT tot de uitrol van een nieuw mobiliteitsbeleid 

FLOW

Europees project rond het ontwikkelen van nieuwe verkeersmodellen en management tools, met extra aandacht voor fietsers en voetgangers

Plan-MER screening Maes- en Boerenboomplein Knokke-Heist

Onderzoek van de mobiliteitseffecten in functie van de plan-MER screening

MOBER Hooge Steden Lommel

MOBER voor de ontwikkeling van een gemengd woon- en winkelproject te Lommel

Parkeerstudie AZ Delta Menen

Parkeerbehoeftestudie voor het ziekenhuis AZ Delta

Mobiliteitsimpact Masterplan Cuppensplein

Verkeerskundige ondersteuning bij ontwerp masterplan in Houthalen-Helchteren

Mobiliteitsadvies ING Lease

Verhuisbegeleiding voor ING inclusief uitwerking van een parking policy

PTP Cycle

Europees project rond gepersonaliseerd reisadvies

Grenzeloze Kanaalzone (Gent - Zeeland)

Afstemming verkeersstructuur in de Grenzeloze Kanaalzone

Minder Hinder Brabo II Antwerpen

Traject ondersteunt een consortium van aannemers als verkeerskundige en expert in minder hinder aanpak

Cyclelogistics Ahead

Europees project rond goederentransport per (bak)fiets

Mobiliteitsplan Floraliën 2016

Mobiliteitsplan voor de Floraliën die in 2016 naar de Gentse binnenstad trekken

Bedrijfsvervoerplan van een onderneming gesitueerd in de Europese Wijk

In 2017 heeft Traject een bedrijfsvervoerplan opgemaakt voor een grote bank gesitueerd in Brussel.

Mobiliteitsvisie ontwikkeling Paterskerk Eeklo

gezamelijke mobiliteitsvisie  voor de Paterskerksite te Eeklo

Fietscongres stad Aalst

De stad Aalst ontwikkelt momenteel volop een nieuw mobiliteitsplan om te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van de stad, haar inwoners en bezoekers.

FietsDNA Vlaanderen

Fietsberaad werkte samen met Traject een “bicycle account” uit voor Vlaanderen: het fietsDNA

Bikeability scan op project- of wijkniveau

Bikeability scans op project- of wijkniveau om het potentieel van de fiets maximaal aan te boren en te integreren in nieuwe ontwerpen

MOBER en mobiliteitsplan duurzame wijk Immerzeel+

MOBER en mobiliteitsplan voor de ontwikkeling van stedelijk woongebied Immerzeel+ als duurzame wijk

Masterplan en MOBER campus Proeftuin

Ondersteuning op het vlak van mobiliteit en in een latere fase voor de opmaak van een plan-MOBER voor de verdere ontwikkeling van de campus Proeftuin van de Universiteit Gent.

Begeleiding op maat van ontsluitingsprojecten

Traject kan, naast de opmaak van de klassieke effectenstudies, projectontwikkelaars ook begeleiden bij het optimaliseren van de ontsluiting. Dit kan zowel over de interne of externe fietsontsluiting, de ontsluiting met openbaar vervoer als de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gaan.

Masterplan en MOBER Bostoen site Drongen

Bopro staat in voor de opmaak van een masterplan voor de verdere ontwikkeling van de Bostoen site in Drongen. Traject staat in voor de ondersteuning op het vlak van mobiliteit en in een latere fase voor de opmaak van een plan-MOBER. Vanaf de start van het proces is Traject betrokken bij de uitwerking van een visie en de principes voor de site.

Mobiliteitsadvies Groene Zeedijk Middelkerke

MOP Urban Design is aangesteld om het ontwerp en de realisatie van de Zeedijk van Middelkerke te realiseren. Plantec is infrastructuurontwerper in dit dossier. Traject geeft op afroep verkeerskundig advies.

Beeldkwaliteitsplan Houthalen

Verder bouwend op het masterplan voor het Cuppensplein dat in 2017 werd afgerond, ondersteunt Traject als verkeerskundig adviseur opnieuw Mop Urban Design als ontwerper van het Beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Houthalen. De focus voor mobiliteit lag hierbij voornamelijk op de circulatie in het centrum en de parkeerbalans in de toekomstige situatie.

MOBER voor een retailer

Voor de verhuis van een supermarkt in West-Vlaanderen naar een site waar een grotere winkel gerealiseerd kan worden in combinatie met nog andere activiteiten, werd een MOBER opgemaakt door Traject.

Raamcontract advies op maat voor gemeenten

Traject ondersteunt verschillende gemeenten bij het voorbereiden en implementeren van verkeers- en mobiliteitsprojecten zoals advies rond fietsinfrastructuur, minder hinder, parkeerbeleid, signalisatieplannen, organiseren van participatiemomenten,...

Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de werking van de vervoerregio - Westhoek

Het consortium onder leiding van TRAJECT begeleidt de inhoudelijke werking van de vervoerregioraad Westhoek

Business case Max Mobiel 2.0

Traject begeleidt en organiseert vier workshops om de business case ‘Max Mobiel 2.0’ in te vullen.

Coaching van lokale besturen inzake verkeersveiligheid

Coaching traject voor gemeenten in het kader van het behalen van het SAVE-charter. 

Fietsgeschiktheid bedrijvenzones met casestudie Kanaalkant Antwerpen

Kader om de fietsgeschiktheid van bedrijventerreinen te verbeteren met casestudie in de Antwerpse Kanaalkant.

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Bornem

De gemeente Bornem wil het intergemeentelijk mobiliteitsplan vernieuwen door een nieuw mobiliteitsplan uit te werken specifiek voor Bornem

Verkeer- en parkeerstudie van het Keymplein

impactanalyse in het kader van een eventuele heraanleg van het verkeer en de parkeerplaatsen op het Keymplein

Parkeerstudie Technologiepark Zwijnaarde

Parkeerstrategie voor de komende jaren die de verdere ontwikkeling van de campus ondersteunt en mee evolueert.

Bedrijfsvervoerplan Stad Aalst

Opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor de Stad Aalst. Aanleiding hiervoor was de verhuis en centralisatie van de verschillende stadsdiensten in het nieuwe administratief centrum in januari 2016.

Duurzaam mobiliteitsplan Sportcentrum Wilrijkse Plein

Mobiliteitsplan voor één van de grootste en meest moderne sportcentra in Antwerpse regio

Optimalisatie van de signalisatie op het Technologiepark

Signalisatieplan Technologiepark Gent

Optimalisatie van de signalisatie op het Technologiepark

PORTIS

Europees Horizon 2020 project met 5 grote havensteden

Fietsplan Temse

Temse wil het fietsgebruik in de gemeente ondersteunen en stimuleren en de fietser een prominente plaats geven in het mobiliteitsgebeuren.

Mobiscans voor de provinciale mobiliteitspunten

De mobiscan geeft ondernemingen een gedetailleerde kijk  op de verplaatsingen verbonden aan hun bedrijfsactiviteiten en op maat van hun organisatie. Traject ondersteunt de PMP's bij het opmaken van de mobiscans. 

Integrale benadering voor het Gentse fietsbeleid

Strategisch fietsbeleidsplan Stad Gent

Integrale benadering voor het Gentse fietsbeleid

TransMOB: het multimodaal mobiliteitsbudget als planningstool

Ondersteuning en begeleiding van een TransMOB-project 

Intelligent mobiliteitsbudget

Proefproject rond het toepassen van een mobiliteitsbudget 

Cobrace

Impactanalyse omtrent parkeren voor de Raad van de Europese Unie – BWLKE

BWLKE / Cobrace effectenstudie voor de Raad van de Europese Unie

Parkeerbeleid M-Team

Analyse van de parkeerbehoefte van het bedrijf

COBRACE effectenstudie Neder-over- Heembeek

BWLKE/COBRACE effectenstudie voor het Lumièregebouw

bUZz Minder hinder

Coördinatie van de wegenwerken in de zuidelijke rand van Gent

Ontwerp Verapazbrug en omliggende wegenis R40 Gent

De realisatie van de Handelsdokbrug vormt één van de belangrijkste infrastructuurdossiers op de Gentse stadsring R40 voor de komende jaren.  

Workshops duurzame stadsdistributie voor CIVITAS Gent

Organiseren, inhoudelijk voorbereiden en modereren van drie workshops rond duurzame stadsdistributie in Gent

Mobiliteitsbegeleiding BNP Paribas Fortis

Sinds 2006 biedt Traject een begeleiding aan BNP Paribas Fortis bij het ontwerpen en het beheer van haar mobiliteitsplan op nationaal niveau

Fiets-infrastructuurstudie en parkeerstudie Sint-Niklaas

Allesomvattende infrastructuurstudie met bijhorend fiets-parkeerplan voor de stad SInt-Niklaas

Leesbaarheid en herkenbaarheid van fietssnelwegen

Gebruikersgerichte en multidisciplinaire aanpak om de leesbaarheid, herkenbaarheid en algemene beleving van het huidige netwerk van fietssnelwegen in heel Vlaanderen significant te verhogen

Analyse en verhuisbegeleiding van Sodexo op vlak van mobiliteit

Verhuisbegeleiding van de Sodexo vestigingen uit Oudergem en Zaventem naar één gezamelijke site op de Pleinlaan te Elsene

Opleiding tot mobiliteitsmanager

Opleiding specifiek voor (toekomstige) mobility managers van Brusselse bedrijven

Advance

Europees project rond sustainable urban mobility plans

Parkeerplan Gent

Het parkeerplan Gent beschrijft een toekomstvisie op strategisch niveau en bepaalt de krijtlijnen voor het parkeerbeleid tot 2020.

Ruimtelijke ontwikkelen initiëren nood aan doeltreffend parkeerbeleid

Parkeerstudie Tervuren

Ruimtelijke ontwikkelen initiëren nood aan doeltreffend parkeerbeleid

Openbaar-vervoerstudie Oostende

Optimalisaties van het Oostendse openbaar-vervoersysteem

Mobiliteitsplan Gent

Strategisch mobiliteitsplan voor de stad Gent

Champ

Het Europees CHAMP-project wil de elementen voor een goed stedelijk fietsbeleid in kaart brengen

Mobiscan Researchpark Haasrode

Op vraag van VOKA Vlaams-Brabant voert Traject een Mobiscan uit voor het Researchpark Haasrode.

Mobiliteitsplan Zingem

Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan van Zingem. Begeleiding van de gemeente van sneltoets tot beleidsplan.

Minder hinder stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Minder hinder werking gedurende de omvangrijke werkzaamheden die het station en zijn omgeving terug moeten aanpassen aan de behoeften van de 21e eeuw

Sensibilisering Antwerpen

 Ontwikkeling van een strategische visie inzake sensibiliseren rond mobiliteit en verkeersveiligheid

PIEK: pilootproject belevering tijdens de dagrand

Onderzoek naar hoe het vrachtvervoer naar en van supermarkten efficiënter en duurzamer kan verlopen

Volledige vernieuwing van het mobiliteitsplan Zelzate

Mobiliteitsplan Zelzate

Volledige vernieuwing van het mobiliteitsplan Zelzate