Projecten

Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de werking van de vervoerregio - Westhoek

Het consortium onder leiding van TRAJECT begeleidt de inhoudelijke werking van de vervoerregioraad Westhoek

Business case Max Mobiel 2.0

Traject begeleidt en organiseert vier workshops om de business case ‘Max Mobiel 2.0’ in te vullen.

Safe2work: Workshops VSV voor bedrijven

Workshops blijken een effectieve manier te zijn om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en om draagvlak te creëren.

Coaching van lokale besturen inzake verkeersveiligheid

Coaching traject voor gemeenten in het kader van het behalen van het SAVE-charter. 

Fietsgeschiktheid bedrijvenzones met casestudie Kanaalkant Antwerpen

Kader om de fietsgeschiktheid van bedrijventerreinen te verbeteren met casestudie in de Antwerpse Kanaalkant.

Opmaak van een methodiek voor schakelroutes, inclusief toepassing op de verbinding Herentals - Turnhout

Methodiek voor tracébepaling, inrichting en herkenbaarheid van schakelroutes, inclusief testverbinding Herentals-Turnhout

Bedrijfsvervoerplan Stad Aalst

Opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor de Stad Aalst. Aanleiding hiervoor was de verhuis en centralisatie van de verschillende stadsdiensten in het nieuwe administratief centrum in januari 2016.

Potentieelstudie Kantoorbus

Potentieelonderzoek voor de Kantoorbus in de rest van Vlaanderen

Duurzaam mobiliteitsplan Sportcentrum Wilrijkse Plein

Mobiliteitsplan voor één van de grootste en meest moderne sportcentra in Antwerpse regio

Optimalisatie van de signalisatie op het Technologiepark

Signalisatieplan Technologiepark Gent

Optimalisatie van de signalisatie op het Technologiepark

PORTIS

Europees Horizon 2020 project met 5 grote havensteden

Opmaak fietsplan Temse

Temse wil het fietsgebruik in de gemeente ondersteunen en stimuleren en de fietser een prominente plaats geven in het mobiliteitsgebeuren.

Begeleiding bij verhuis Danone

Verhuisbegeleiding voor Danone die 2 vestigingen zal bundelen op een nieuwe locatie

Verhuis Solvay: Begeleiding mobiliteit

Verhuisbegeleiding op maat voor Solvay

Mobiliteitsstrategie bij de verhuis van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar Anderlecht

Impactanalyse van de verhuis van MLOZ van Sint-Pieters-Woluwe naar een zone in Anderlecht

Mobiliteitsplan bedrijvenzone Da Vinci

Traject werd aangesteld om het mobiliteitsplan van de bedrijvenzone Da Vinci - een samenwerking tussen Citydev en Brussel Leefmilieu - te ontwerpen en te begeleiden. Het plan bestond uit 4 fases en liep van 2011 tot 2015 :

Permanente begeleiding bij het uitwerken en invoeren van een duurzaam mobiliteitsstrategie bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Sinds januari 2014 werkt Traject samen met de werkgroep mobiliteit « Move & Mobility » aan de strategie van de MLOZ

Colruyt – ondersteuning mobiliteitsstrategie

Advies bij de verdere uitbouw van de mobiliteitsstrategie van de Colruyt groep en bij het uitwerken van een coherent en integraal mobiliteitsbeleid.

Potentieelstudie collectief vervoer Haven Gent

onderzoek naar het potentieel voor een vorm van collectief vervoer voor werknemers vanuit Wachtebeke & Zelzate naar de Gentse haven

Multimodale bereikbaarheidsfiches

Een multimodale bereikbaarheidsfiche geeft de bereikbaarheid van een bepaalde locatie of zone op een schematische wijze weer voor bezoekers, werknemers, leveranciers,…

Opmaak Europees projectvoorstel (Interreg) over fietssnelwegen - CHIPS

Begeleiding bij de opmaak van een Europees projectvoorstel rond fietssnelwegen

Bike Project

Gedurende 8 maanden volgt Traject twee bedrijven op bij het uitwerken van hun fietsbeleid en het uitvoeren van maatregelen rond de fiets.

Ontwikkeling van een fietsbalans en een beleidsplan

Fietsbeleidsplan Dendermonde

Ontwikkeling van een fietsbalans en een beleidsplan

Naar een toonaangevende fietsstad in Vlaanderen

Fietsactieplan Hasselt

De Stad Hasselt heeft ambitie om verder uit te groeien tot een toonaangevende fietsstad in Vlaanderen en daarbuiten. Met veel enthousiasme ondersteunt Traject de stad hierin door een actieplan op maat uit te werken

Opleidingen en netwerkmeetings mobiliteitscoördinatoren

Opleidingen rond mobiliteit bij bedrijven

Ontwerpend onderzoek Afrikalaan

Op zoek naar de ‘hole in the loop’

Ontwerpend onderzoek omgeving Sportpaleis

Onderzoek naar een evenwichte mix aan activiteiten en een hogere ruimtelijke kwaliteit

Procesbegeleiding bedrijfsvervoerplan UGent

Geïntegreerd mobiliteitsbeleid om alle campussen vlot bereikbaar te houden

Mobiliteitsplan Sint-Niklaas

Met een nieuw mobiliteitsplan wil de stad Sint-Niklaas een verhoogde leefbaarheid en levenskwaliteit nastreven 

Mobiliteitsadvies Eandis

Langdurige begeleiding van het mobiliteitsbeleid van Eandis

Coaching 40 steden en gemeenten in fietsbeleid

Duwtje in de rug voor het gemeentelijk fietsbeleid

FLOW

Europees project rond het ontwikkelen van nieuwe verkeersmodellen en management tools, met extra aandacht voor fietsers en voetgangers

Plan-MER screening Maes- en Boerenboomplein Knokke-Heist

Onderzoek van de mobiliteitseffecten in functie van de plan-MER screening

MOBER Hooge Steden Lommel

MOBER voor de ontwikkeling van een gemengd woon- en winkelproject te Lommel

Parkeerstudie AZ Delta Menen

Parkeerbehoeftestudie voor het ziekenhuis AZ Delta

Mobiliteitsimpact Masterplan Cuppensplein

Verkeerskundige ondersteuning bij ontwerp masterplan in Houthalen-Helchteren

PTP Cycle

Europees project rond gepersonaliseerd reisadvies

Grenzeloze Kanaalzone (Gent - Zeeland)

Afstemming verkeersstructuur in de Grenzeloze Kanaalzone

Minder Hinder Brabo II Antwerpen

Traject ondersteunt een consortium van aannemers als verkeerskundige en expert in minder hinder aanpak

Cyclelogistics Ahead

Europees project rond goederentransport per (bak)fiets

Mobiliteitsplan Floraliën 2016

Mobiliteitsplan voor de Floraliën die in 2016 naar de Gentse binnenstad trekken

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Bornem

De gemeente Bornem wil het intergemeentelijk mobiliteitsplan vernieuwen door een nieuw mobiliteitsplan uit te werken specifiek voor Bornem

Verkeer- en parkeerstudie van het Keymplein

impactanalyse in het kader van een eventuele heraanleg van het verkeer en de parkeerplaatsen op het Keymplein

Parkeerstudie Technologiepark Zwijnaarde

Parkeerstrategie voor de komende jaren die de verdere ontwikkeling van de campus ondersteunt en mee evolueert.

Mobiscans PMP Antwerpen

De mobiscan geeft ondernemingen een gedetailleerde kijk  op de verplaatsingen verbonden aan hun bedrijfsactiviteiten en op maat van hun organisatie

Strategisch hulpmiddel voor Parking.Brussels

Analyse personeelsbehoefte van Parking.Brussels

Strategisch hulpmiddel voor Parking.Brussels

Integrale benadering voor het Gentse fietsbeleid

Strategisch fietsbeleidsplan Stad Gent

Integrale benadering voor het Gentse fietsbeleid

TransMOB: het multimodaal mobiliteitsbudget als planningstool

Ondersteuning en begeleiding van een TransMOB-project 

Intelligent mobiliteitsbudget

Proefproject rond het toepassen van een mobiliteitsbudget 

Cobrace

Impactanalyse omtrent parkeren voor de Raad van de Europese Unie – BWLKE

BWLKE / Cobrace effectenstudie voor de Raad van de Europese Unie

Parkeerbeleid M-Team

Analyse van de parkeerbehoefte van het bedrijf

COBRACE effectenstudie Neder-over- Heembeek

BWLKE/COBRACE effectenstudie voor het Lumièregebouw

Begeleiden bij de communicatie rond het lokaal fietsbeleid van La Louvière

Ondersteuning lokaal fietsbeleid La Louvière

Begeleiden bij de communicatie rond het lokaal fietsbeleid van La Louvière

bUZz Minder hinder

Coördinatie van de wegenwerken in de zuidelijke rand van Gent

Ritanalyses De Lijn

Ritanalyse, met het oog op doorstromings-maatregelen van de bus- en tramlijnen te Gent

Optimalisatie busvervoer ArcelorMittal Gent

ArcelorMittal, gelegen in de Gentse Haven, is nog een van de weinige bedrijven in België die zelf busvervoer organiseert om haar werknemers tot op de werkplek te brengen. Elf buslijnen, verspreid over de provincie Oost-Vlaanderen, rijden drie keer per dag op en af om werknemers veilig en comfortabel naar het werk te brengen en terug.

Ontwerp Verapazbrug en omliggende wegenis R40 Gent

De realisatie van de Handelsdokbrug vormt één van de belangrijkste infrastructuurdossiers op de Gentse stadsring R40 voor de komende jaren.  

Workshops duurzame stadsdistributie voor CIVITAS Gent

Organiseren, inhoudelijk voorbereiden en modereren van drie workshops rond duurzame stadsdistributie in Gent

In house adviser BNP Paribas Fortis

Sinds 2006 biedt Traject een begeleiding aan BNP Paribas Fortis bij het ontwerpen en het beheer van haar mobiliteitsplan op nationaal niveau

Mobiliteitsmanager GSK Vaccines

Interne fulltime begeleiding bij het opstellen van het mobiliteitsbeleid

Fiets-infrastructuurstudie en parkeerstudie Sint-Niklaas

Allesomvattende infrastructuurstudie met bijhorend fiets-parkeerplan voor de stad SInt-Niklaas

Leesbaarheid en herkenbaarheid van fietssnelwegen

Gebruikersgerichte en multidisciplinaire aanpak om de leesbaarheid, herkenbaarheid en algemene beleving van het huidige netwerk van fietssnelwegen in heel Vlaanderen significant te verhogen

Strategisch locatieadvies VRT

Van strategisch advies over de locatiekeuze van de VRT tot de uitrol van een nieuw mobiliteitsbeleid 

Analyse en verhuisbegeleiding van Sodexo op vlak van mobiliteit

Verhuisbegeleiding van de Sodexo vestigingen uit Oudergem en Zaventem naar één gezamelijke site op de Pleinlaan te Elsene

Opleiding specifiek voor (toekomstige) mobility managers van Brusselse bedrijven

Opleiding tot mobiliteitsmanager

Opleiding specifiek voor (toekomstige) mobility managers van Brusselse bedrijven

Advance

Europees project rond sustainable urban mobility plans

Mobiliteitsadvies ING Lease

Verhuisbegeleiding voor ING inclusief uitwerking van een parking policy

Parkeerplan Gent

Het parkeerplan Gent beschrijft een toekomstvisie op strategisch niveau en bepaalt de krijtlijnen voor het parkeerbeleid tot 2020.

Ruimtelijke ontwikkelen initiëren nood aan doeltreffend parkeerbeleid

Parkeerstudie Tervuren

Ruimtelijke ontwikkelen initiëren nood aan doeltreffend parkeerbeleid

Openbaar-vervoerstudie Oostende

Optimalisaties van het Oostendse openbaar-vervoersysteem

Mobiliteitsplan Gent

Strategisch mobiliteitsplan voor de stad Gent

Champ

Het Europees CHAMP-project wil de elementen voor een goed stedelijk fietsbeleid in kaart brengen

bUZz evenementen

Begeleiding van evenementen in het zuiden van Gent

Mobiscan Researchpark Haasrode

Op vraag van VOKA Vlaams-Brabant voert Traject een Mobiscan uit voor het Researchpark Haasrode.

Mobiliteitsplan Zingem

Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan van Zingem. Begeleiding van de gemeente van sneltoets tot beleidsplan.

Eco-Mobility Shift

Tool om na te gaan hoe 'ecomobiel' steden zijn.

Minder hinder stationsomgeving Gent Sint-Pieters

Minder hinder werking gedurende de omvangrijke werkzaamheden die het station en zijn omgeving terug moeten aanpassen aan de behoeften van de 21e eeuw

Sensibilisering Antwerpen

 Ontwikkeling van een strategische visie inzake sensibiliseren rond mobiliteit en verkeersveiligheid

PIEK: pilootproject belevering tijdens de dagrand

Onderzoek naar hoe het vrachtvervoer naar en van supermarkten efficiënter en duurzamer kan verlopen

European Commuters for sustainable mobility strategies

E-Cosmos

European Commuters for sustainable mobility strategies 

Stream

Sustainable Mobility for Tourism and Recreation

Volledige vernieuwing van het mobiliteitsplan Zelzate

Mobiliteitsplan Zelzate

Volledige vernieuwing van het mobiliteitsplan Zelzate