Werkgeversaanpak slim naar Antwerpen

Slim naar Antwerpen is een initiatief van experten dat tot doel heeft de mobiliteit in en rond Antwerpen te verbeteren en te verduurzamen. Het doel is om tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de regio te verduurzamen. Om in deze opzet te slagen is het belangrijk om het woon-werk verkeer en de dienstverplaatsingen aan te pakken. Daarom is Slim naar Antwerpen sinds enkele jaren gestart met een werkgeversaanpak waarbij bereikbaarheidsmanagers bedrijven begeleiden richting een duurzamere mobiliteit en spitsmijdende verplaatsingen.

Sinds 2019 ondersteunt Traject Slim naar Antwerpen in het begeleiden van bedrijven naar een duurzamer mobiliteitsbeleid. Traject staat in voor het actief benaderen van bedrijven, het analyseren van het huidige en potentiele mobiliteitsbeleid, het modereren van workshops en vergaderingen en het monitoren en evalueren van acties en nazorg bij de aangesloten bedrijven.

De samenwerking tussen Slim naar Antwerpen en Traject wordt verder gezet in 2022.