Verkeer- en parkeerstudie van het Keymplein

In het kader van een eventuele heraanleg van weginfrastructuur en de parkeerplaatsen op het Keymplein voert Traject een impactanalyse uit voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde . De analyse telt twee delen : het Keymplein vandaag en het Keymplein morgen.

Tijdens het eerste deel van de studie werd het verkeer en de parking op en rond het plein geanalyseerd. De verkeersanalyse gaf een duidelijk beeld van de stromen en de huidige druk van het verkeer. Gedurende de parkeerstudie werd de parkeerdruk zowel op het plein als in de ondergrondse parking geanalyseerd. Deze twee rapporten maakten het mogelijk om belangrijke vragen te beantwoorden zoals bijvoorbeeld: het type verplaatsingen en gebruikers, de capaciteit en bezettingsgraad van de parking, enz. 

Traject heeft vervolgens twee scenarios voorgesteld. Beide scenarios bevatten metingen en plannen. Eén van beide sceanrio's werd als meest gunstige beoordeeld. De gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft dit advies ook gevolgd en heeft ervoor gekozen het plein om te vormen in een “ontmoetingszone”, om zo tot een aangename verblijfsplaats te komen.