Verhuisbegeleiding Mediahuis

Een deel van de medewerkers van Mediahuis verhuist eind 2020 van de site in Groot-Bijgaarden naar enerzijds een nieuwe locatie gelegen aan het station Brussel-Centraal en anderzijds naar het bestaande hoofdkantoor in Antwerpen (Linkeroever). Mediahuis wou deze verhuis aangrijpen als moment om haar mobiliteitsvisie en -beleid verder uit te werken en haar medewerkers te overtuigen van een duurzame(re) mobiliteitskeuze voor hun woon-werk en dienstverplaatsingen. Daarnaast wil Mediahuis haar wagenpark verschonen door in te zetten op verduurzamen en vergroenen.

Traject begeleidde Mediahuis in dit proces. Eerst werd een mobiliteitsanalyse uitgevoerd en werd de infrastructuur en faciliteiten van beide locaties in kaart gebracht. Op basis van een mobiliteitsbevraging bij de medewerkers werden interessante inzichten verworven in het verplaatsingsgedrag en de houding ten aanzien van maatregelen en de geplande verhuis. Op basis van deze elementen werd een mobiliteitsactieplan opgesteld.

De medewerkers kregen ook de mogelijkheid om gepersonaliseerd reisadvies aan te vragen. Het verstrekken van reisadvies op maat blijkt een zeer effectieve maatregel om medewerkers te sensibiliseren richting duurzame mobiliteit. Om maximaal tegemoet te komen aan de vragen van de medewerkers, kregen zij eveneens de kans om via een persoonlijk gesprek advies op maat van hun persoonlijke situatie te krijgen.