Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Bornem

De gemeente Bornem wil het intergemeentelijk mobiliteitsplan vernieuwen door een nieuw mobiliteitsplan uit te werken specifiek voor Bornem, waarbij er ingezet zal worden op een betere doorstroming van het lokale verkeer, het openbaar vervoer en het parkeerbeleid en signalisatie.

Om dit te verwezenlijken voerde Traject o.a. een herkomst-bestemmingsonderzoek uit in het centrum van Bornem om enkele conclusies te kunnen trekken over de verkeersstromen die door het centrum rijden. Daarnaast werd het bestaande parkeerareaal voor de fiets en wagen in het centrum in kaart gebracht, hiervoor zal een sturend parkeerbeleid uitgewerkt worden. Voor het openbaar vervoer werden de noden bij de gemeente en de bewoners gedetecteerd om tot een voorstel van maatregelen op maat te komen. 

De bewonersconsultatie in het kader van het mobiliteitsplan loopt in tandem met de opmaak van het beleidsplan Ruimte via debatavonden.  Na uitvoering van het onderzoek en de bewonersconsultatie wordt een nieuw beleidsplan opgemaakt.