Unieke verantwoordingsnota voor aanleg missing link in fietsnetwerk in Ranst

Voor een bestaand dubbelrichtingsfietspad in Ranst dat niet voldoet aan de richtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen wordt een unieke verantwoordingsnota opgemaakt om deze missing link in het fietsnetwerk heraan te leggen. Traject staat in voor de opmaak van deze unieke verantwoordingsnota.

In deze nota maakt Traject de vergelijking en afweging van de mogelijke alternatieven voor de heraanleg van dit fietspad op het vlak van verkeerskundige aspecten. Daarnaast wordt de bestaande en nieuwe fietsinfrastructuur getoetst aan de richtlijnen van het vademecum fietsvoorzieningen.