TransMOB: het multimodaal mobiliteitsbudget als planningstool

We verplaatsen ons steeds meer multimodaal. We gebruiken verschillende vervoersmiddelen in functie van de specifieke verplaatsing. Met name voor woon-werkverplaatsingen wordt daarop ingespeeld door de introductie van multimodale mobiliteitsbudgetten. De technologie laat steeds meer toe om de organisatie en financiële afhandeling hiervan efficiënt te laten gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de Mobib-kaart van de NMBS of andere aanbieders.

Het TransMob-project onderzoekt hoe de technologie en de verkregen data kan gebruikt worden in de mobiliteitsplanning. Een soepel éénbetalersysteem voor alle modi verlaagt niet alleen de drempel voor de gebruiker maar levert ook een schatkist aan mobiliteitsdata op.

Traject coördineert in opdracht van het VIM een aantal experten-werkgroepen rond het thema. De resultaten van de experten-werkgroepen en andere onderdelen van het TransMob-project worden gepresenteerd op 15 december te Antwerpen. 

Meer info en inschrijving hier.