Tijdelijke zuidelijke havenontsluitingsweg

Omgeving en Traject actualiseren de visie op de Tijdelijke Zuidelijke Havenring van Gent.  In afwachting van de Sifferverbinding op de langere termijn functioneert de as Port Arthurlaan x Vliegtuiglaan x Kennedylaan als verbinding tussen de oostelijke en westelijke oever in de kanaalzone.  De impact op de leefkwaliteit in Meulestede is groot.  Ook de ontsluiting van Oostakker en de omgeving van de Oude Dokken gebeurt via deze as. 

Het vorige streefbeeld dateert van begin jaren 2000.  Om te voldoen aan de noden anno 2019 wordt het streefbeeld geactualiseert.  Hierbij wordt onderzocht of de Port Arthurlaan kan worden verlegd, de spoorlijn kan worden opgehoogd, de winkelcluster rond Decathlon duurzaam kan worden ontsloten, geplande fietssnelwegen kunnen worden geïntegreerd etc.