Strategisch locatieadvies VRT

De bestaande huisvesting in gebouwen aan de Reyerslaan te Brussel voldoet functioneel en operationeel niet langer aan de doelstellingen van de VRT. In 2012 onderzoekt Traject de haalbaarheid van een mogelijke verhuis naar een andere locatie ten opzichte van de huidige site. Criteria die hierbij gehanteerd worden, zijn: nabijheid van een IC-station en een lokale openbaar vervoerhalte, maximale reistijd tot een autosnelweg, minimaal parkeeraanbod en bereikbaar voor leveringen. Op basis hiervan bakent Traject een aantal zoekzones af. Project-partner Freestone gaat vervolgens op zoek naar een aantal mogelijke kandidaat- gebouwen/locaties, rekening houdend met de ruimtelijke behoeften (kantoorruimte), de locatie (visibiliteit, faciliteiten, …), de financiële performantie, de kwaliteit van het gebouw (functionaliteit, uitstraling) en de timing (beschikbaarheid).

Na beoordeling van de verschillende opties beslist de VRT om toch op de Reyersite te blijven. Midden 2018 start de bouw van het nieuwe VRT-gebouw en dat zorgt voor een gewijzigde parkeer- en mobiliteitssituatie. De VRT wil van deze tijdelijke situatie gebruik maken om een het hele mobiliteitsbeleid te herzien met focus op duurzaamheid, work-life balans en kostenefficiëntie. Bovendien vraagt de Brusselse wetgeving dat het aantal parkeerplaatsen bij het nieuwe gebouw sterk gereduceerd wordt.