Strategisch fietsbeleidsplan Stad Gent

Integrale benadering voor het Gentse fietsbeleid

De fiets speelt sinds lang een belangrijke rol in het Gentse mobiliteitsbeleid. De Stad investeert in nieuwe fietsinfrastructuur en bouwt verder aan een echte, stedelijke fietscultuur. Veel investeringen gebeuren momenteel echter nog vrij punctueel. In het kader van de vernieuwing van het Gentse mobiliteitsplan werd aan Traject gevraagd om een meer integrale benadering voor het Gentse fietsbeleid uit te werken.

Via een aantal workshops met interne en externe stakeholders worden de sterktes en zwaktes van het actuele fietsbeleid in kaart gebracht. Vervolgens worden op basis van de expertise en ervaring van Traject een aantal aanbevelingen geformuleerd die verder verfijnd worden in een nieuwe reeks van workshops.

Het eindproduct is het Integraal Fietsbeleidsplan Stad Gent met concrete doelstellingen en aanbevelingen. Het Fietsbeleidsplan onderbouwt de ambitie van de Stad Gent om het aandeel van de fiets tegen 2030 op te trekken tot 35%.

Het Fietsbeleidsplan is een onderdeel van het goedgekeurde mobiliteitsplan Gent.