Spits: de mobiliteit in de Zuidelijke rand van Gent verbeteren en verduurzamen

Spits is een initiatief van de Stad Gent, waarbij een consortium van experten onder leiding van Traject tot doel heeft de mobiliteit in de zuidelijke rand van Gent te verbeteren en te verduurzamen. Samen met de bedrijven in de zone gaat Spits na wat de meest efficiënte vervoersoplossingen zijn. Daarnaast kunnen de aangesloten bedrijven terecht bij Spits voor advies op maat en sensibiliseringsacties zoals mobiliteitscampagnes en persoonlijk reisadvies. Spits heeft een vloot van alternatieve vervoersmodi voor de wagen ter beschikking die de medewerkers van de aangesloten bedrijven gedurende enkele weken kunnen uittesten voor hun woon-werkverplaatsing (Spits Testkaravaan).

Spits organiseert ook netwerkevents waar de beleidsmakers van Stad Gent (Schepen Economie, Schepen Mobiliteit, ...) in gesprek gaan met de bedrijven uit de zuidelijke rand over de mobiliteitsuitdagingen in de zone. Als lid van Spits maakt een bedrijf deel uit van een lerend netwerk dat op verschillende momenten samen komt om kennis te delen rond bijvoorbeeld fiscaliteit en woon-werkverkeer.

Na eens succesvol jaar 2019 wordt Spits verdergezet in 2020. De dienstverlening wordt uitgebreid en ook de testkaravaan zal worden uitgebreid. Meer info op www.spits.gent.

De Stad Gent doet voor de uitwerking en implementatie van Spits beroep op de expertise van TractebelBDOBigtreesTaxistop en Keolis onder coördinatie van Traject Mobility Management.