Signalisatieplan Technologiepark Gent

Optimalisatie van de signalisatie op het Technologiepark

Op vraag van UGent, de beheerder van het Technologiepark, onderzoekt Traject hoe de signalisatie op het terrein geoptimaliseerd kan worden. De bestaande signalisatie is moeilijk leesbaar en niet meer conform de circulatie op het terrein. Daarenboven hebben veel bedrijven eigen signalisatie aangebracht. De leesbaarheid komt dermate in het gedrang dat hulpdiensten er niet in slagen om snel tot hun bestemming te komen bij een interventie.

Traject inventariseerde de huidige signalisatie, bracht de knelpunten in kaart en analyseerde de verkeersstructuur op het technologiepark. Op basis daarvan werd een gewenst signalisatieconcept voorgesteld en goedgekeurd. 

Conform het gewenst signalisatieconcept werd vervolgens een signalisatieplan opgesteld. Naast een uitgewerkt signalisatieplan doet de studie ook verdergaande voorstellen voor uitvoering van de infozone, de totems ter hoogte van bedrijven en hoe om te gaan met een nog te realiseren parkeergebouw.