Sensibilisering Antwerpen

Traject begeleidt de Stad Antwerpen bij het ontwikkelen van een strategische visie inzake sensibiliseren rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Via een uitgebreide inventarisatie van beschikbare documenten en gesprekken met alle interne stakeholders ontwikkelen we een duidelijke visie over hoe sensibilisering rond mobiliteit en verkeersveiligheid in Antwerpen kan gebeuren. 

Vanuit deze visie wordt een strategie voor de korte en de lange termijn uitgeschreven voor de implementatie van dit sensibiliseringsbeleid. Hierin legt Traject duidelijk de link met het stedelijk mobiliteitsplan voor Antwerpen. De sensibiliseringsacties dienen immers bij te dragen tot het realiseren van de 50/50-doelstelling uit het Masterplan 2020: tegen 2020 moet minimum 50% van alle verplaatsingen in de Antwerpse agglomeratie op een duurzame manier gebeuren.

Op basis van desk research, inbreng van stakeholders en intern overleg formuleren we vijftien aanbevelingen om efficiënt te sensibiliseren rond duurzame mobiliteit en verkeersveilig gedrag. In samenwerking met de dienst communicatie en marketing van de Stad stelt Traject concrete acties voor naar elf prioritaire doelgroepen: bedrijven en werknemers, scholen, medewerkers Stad Antwerpen, huidige fietsers en openbaar vervoergebruikers, horeca en handelaars, sportclubs, bezoekers, minderheden, jongeren, medioren en senioren.