Schoolvervoerplannen Brugge

De Stad Brugge streeft naar duurzame en veilige schoolomgevingen. Traject ondersteunt de stad hierin door het opmaken van schoolvervoerplannen. Samen met de stad Brugge, de VSV en de scholen worden er voor 10 verschillende scholen een schoolvervoerplan opgesteld.

In nauwe samenwerking met de school werd er een beeld gevormd van de bereikbaarheid van de school en de knelpunten in de omgeving. Niet enkel leerkrachten maar ook ouders en leerlingen brachten de belangrijkste knelpunten in kaart, dit via een werkgroep en een online bevraging. Hierdoor konden leerlingen ook hun route naar school aanduiden en gevaarlijke situaties op hun traject aanwijzen. Om een volledig beeld te krijgen van de situatie aan en rond de school vond er ook een terreinbezoek plaats. Na verschillende overlegmomenten met de school werd er een uiteindelijk actieplan opgesteld om de knelpunten aan te pakken. Het actieplan is een evenwichtig geheel met zowel acties voor de school zelf als voor de Stad Brugge en de politie.

Door de corona-maatregelen moest Traject creatief omspringen met het organiseren van de werkvergaderingen en werd in overleg met de scholen een meer virtuele aanpak gebruikt. Ondanks de uitdagingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten, besloot de Stad Brugge de aangename samenwerking verder te zetten waarbij ook dit schooljaar 10 nieuwe schoolvervoerplannen zullen worden opgesteld.