Scenario-onderzoek Mechelen Noord III

Mechelen-Noord III is een gebied dat begrensd wordt door grote infrastructuren: de E19 in het westen, de N16 in het zuiden, de oprit Mechelen-Noord in het noorden en de R6 in het oosten. Via een scenario-onderzoek, wordt een analyse, visie en onderzoeksprogramma uitgewerkt voor dit studiegebied, rekening houdend met een aantal belangrijke randvoorwaarden op vlak van ontsluitende infrastructuur, natuur en economische haalbaarheid.

Per ontwikkelingsscenario wordt het functioneren en de verkeersafwikkeling onderzocht. Dit gaat dan zowel om de ontsluiting voor de verschillende modi als voor de parkeervoorzieningen, zowel op korte als middellange termijn.

Traject werkt voor deze opdracht samen met Atelier Romain, Hydroscan en Erik De Waele.