Ruimtelijk onderzoek mobiliteitsknoop W9 R4 Wondelgem

Maat-ontwerpers en Traject voeren een ruimtelijk onderzoek uit om een visie uit te werken voor de mobiliteitsknoop R4 – N456 in Wondelgem met de focus op drie thema’s: mobiliteit, leefbaarheid en bedrijvigheid. Traject ondersteunt Maat-ontwerpers in dit volledige proces en werkt het thema mobiliteit uit. Het doel is om tot een geïntegreerde visie te komen voor de verdere ontwikkeling van het gebied waaraan verschillende ruimtelijke principes gekoppeld kunnen worden, en een actieplan voor de implementatie ervan.

In het thema mobiliteit wordt vooral gefocust op de multimodaliteit van deze strategische plek gezien de goede ligging ten aanzien van de binnenstad en de haven. Er wordt onderzocht welke functie deze plek in de toekomst zou kunnen innemen, zij het als uitgebouwd transferium of als P&R met enkele ondersteunende functies. Hiervoor werd onder meer de bereikbaarheid, vervoersstromen, etc op het vlak van mobiliteit geanalyseerd. Dit in combinatie met bilaterale gesprekken met verschillende actoren en enkele co-workshops leiden tot een overzicht van de kansen die deze plek heeft, die uiteindelijk door vertaald worden in een streefbeeld op lange termijn.