Ritanalyses De Lijn

Een goede doorstroming is cruciaal voor een performant, comfortabel en kostenefficiënt openbaar vervoer. Traject wordt aangesteld voor een doorstromingsstudie van buslijnen 76, 52, 31 en 82 in de provincie Oost-Vlaanderen en de tramlijnen 1, 4 en 21/22 in Gent.

Traject hanteert hierbij haar specifieke gebruikersgerichte aanpak door de reistijd- en verliestijden te registreren vanuit het standpunt van de gebruikers (passagiers). Op basis van deze registraties definiëren we de voornaamste knelpunten. Per knelpunt volgt een analyse in detail van de verliestijden. Op basis hiervan stelt Traject aanbevelingen op inzake maatregelen om de doorstroming op deze bus en tramlijnen te verbeteren. De studie resulteert onder meer in een aantal startnota’s met oplossingsrichtingen voor deze knelpunten.