Raamcontract duurzame mobiliteit facilitair bedrijf vlaamse overheid

De Vlaamse Regering keurde in 2016 het actieplan Mobiliteit goed. De Vlaamse Overheid wil met haar eigen wagenpark – dat bestaat uit ±4.500 voertuigen – het goede voorbeeld geven aan andere overheden, de bedrijfswereld en particulieren door te voldoen aan de CO2-reductie van 40% tegen 2030.

Samen met Deloitte begeleidde Traject de Vlaamse entiteiten naar meer duurzaam mobiliteitsgedrag. Hierbij zetten we in op:

  • Het voorkomen en verminderen van dienstverplaatsingen;
  • Een modal shift, nl. gebruik maken van duurzame alternatieve vervoerswijzen;
  • Het verschonen/vergroenen van het huidig voertuigenpark.

Het begeleidingstraject start met een mobiliteitsprofielschets waarin de huidige vloot en het huidig aanbod aan vervoersmodi geanalyseerd wordt. Vervolgens wordt in een vervoerbehoefteplan meer in de diepte bepaald per dienst en voor de verschillende werknemerstypologieën wat de behoefte naar mobiliteit is. Vervolgens worden concrete acties en maatregelen voorgesteld in een duurzaam vervangingsplan dat focust op een afslanking en verschoning van het voertuigenpark.

Traject begeleidde volgens deze werkwijze verschillende entiteiten van de Vlaamse Overheid, namelijk: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), De Lijn, Departement Landbouw en Visserij (DLV), Vlaams Energiebedrijf (VEB), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Wonen Vlaanderen, VMSW, De Vlaamse Waterweg (DVW), LRM en OVAM. 

Ook lokale besturen kunnen gebruik maken van het raamcontract.