Raamcontract advies op maat voor gemeenten

Traject ondersteunt verschillende gemeenten bij het voorbereiden en implementeren van verkeers- en mobiliteitsprojecten zoals advies rond fietsinfrastructuur, minder hinder, parkeerbeleid, signalisatieplannen, organiseren van participatiemomenten,...

De technische dienst of de mobiliteitsambtenaar kan via een raamcontract beroep doen op de kennis en ervaring van ons volledige experten-team. U krijgt als gemeente een ervaren projectmanager als aanspreekpunt met wie u afspraken maakt over inhoud en frequentie van ondersteuning. Ons multidisciplinair team garandeert dat wij altijd bijkomende kennis of extra capaciteit kunnen bieden volgens uw specifieke noden.

Contacteer ons voor verdere toelichting bij deze dienstverlening.