PTP Cycle

Het doel van het Europees project PTP-Cycle is om een beproefde methode uit te testen die gericht is op het wijzigen van verplaatsingsgedrag. Weg van de wagen en richting de fiets. De gevolgde methode bestaat uit vijf fases. 

  • In de eerste fase worden doelgroepen afgebakend. In het PTP-project doen zes implementatiepartners mee. Elk focust op een aantal doelgroepen: bewoners, werknemers, studenten en bezoekers van evenementen.
  • In de tweede fase worden reisadviseurs opgeleid en getraind om gepersonaliseerd reisadvies te geven. 
  • De derde fase bestaat uit het bekendmaken van het aankomend bezoek van reisadviseurs via marketing en communicatie. 
  • In de vierde fase vindt het eigenlijk reisadvies plaats. 
  • De vijfde fase is de analysefase, waarvoor Traject verantwoordelijk is. Op drie tijdstippen vindt een survey plaats bij mensen uit de doelgroep die gecontacteerd werden: voor het reisadvies, na het reisadvies en ten slotte een survey op lange termijn om te kijken naar het duurzame effect van gepersonaliseerd reisadvies.

Binnen het project is Traject verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van het project. Daarnaast biedt Traject ook ondersteuning aan de stad Antwerpen.