Procesbegeleiding bedrijfsvervoerplan en opleiding mobiliteitscoördinator Merck Sharp and Dohme

Traject begeleidt sinds 2011 MSD bij de realisatie en opvolging van hun bedrijfsvervoerplan.  Zo heeft Traject de door het Brussels Gewest verplichte vervoersplannen van MSD in 2011 en 2014  opgemaakt en de daaruitvloeiende acties mee begeleidt. Het doel was bij de werknemers het individueel gebruik van de wagen voor het woon-werkverkeer en voor de dienstverplaatsingen te verminderen.

Enkele contrete acties sinds 2011 :

  • verbetering van de fietsinfrastructuur
  • promotie van de fiets en het gebruik van het openbaar vervoer, ook voor werknemers met een bedrijfswagen
  • uitrollen carpool-beleid
  • opmaak  van gepersonaliseerd reisadvies
  • begeleiding bij diverse fiets-acties  (Bike Project, Bike Experience,…)
  • uitwerken van sensibilisatie-acties zoals Week van de Mobiliteit,… 

In 2015 werd op advies van Traject een interne mobiliteitscoördinator aangesteld. De coördinator kreeg bij de start een intensieve opleiding “bedrijfsvervoerplanning” door Traject. Op vraag van MSD staat Traject ook vandaag in voor een (continue) begeleiding van de coördinator en voor het bepalen van strategische richtlijnen in het mobiliteitsbeleid.