Potentieelstudie collectief vervoer Haven Gent

De Gentse Haven is een van de belangrijkste tewerkstellingspolen in Vlaanderen.  Uit het mobiliteitsonderzoek 2014 in opdracht van Voka-VeGHO bleek dat 1 op 2 werknemers in de directe omgeving woont en toch ongeveer 3 op 4 met de wagen naar het werk komt.  Het huidige aanbod aan openbaar vervoer is dan ook zeer beperkt en niet afgestemd op de werkuren van de werknemers van de Gentse Haven.  De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeentes Wachtebeke en Zelzate hebben Traject aangesteld om te onderzoeken wat het potentieel is voor een vorm van collectief vervoer voor werknemers vanuit Wachtebeke & Zelzate naar de haven.

Alle beschikbare gegevens uit het mobiliteitsonderzoek van Voka-VeGHO in 2014 werden in detail geanalyseerd. Daarnaast werden bijkomende gegevens opgevraagd: enerzijds bij de bedrijven die niet deelgenomen hebben aan het eerder vermelde mobiliteitsonderzoek, maar ook gegevens via uitzendkantoren en verzameld via de Federale Diagnostiek woon-werkverkeer in 2014. Deze analyse liet toe het potentieel te bepalen en een voorstel uit te werken tot mogelijke lijnvoering.