PORTIS

PORTIS is onderdeel van het Europees Horizon 2020-project. Dit brengt 5 grote havensteden samen: Antwerpen, Aberdeen (Schotland), Constanta (Roemenië), Triëst (Italië) en Klaipéda (Litouwen). Door de realisatie van een geïntegreerd pakket aan maatregelen, ondesteunt het project duurzame mobiliteit zowel in als tussen de haven en het centrum van deze steden. 

De Stad Antwerpen leidt het project. Traject vormt samen met het Haven van Antwerpen, de Provincie Antwerpen, De Lijn, NMBS en BAM het lokale consortium. 

Traject is verantwoordelijk voor de evaluatie van de gerealiseerde maatregelen in Antwerpen.