PIEK: pilootproject belevering tijdens de dagrand

In samenwerking met OCW en Acoustical Engineering coördineert Traject het eerste PIEK-project van de Vlaamse overheid. Met het PIEK-project wil de Vlaamse overheid, in samenwerking met Colruyt en Delhaize, laten onderzoeken hoe het vrachtvervoer naar en van supermarkten efficiënter en duurzamer kan verlopen. Dit project kadert binnen het Flanders Logistics-programma van Vlaanderen In Actie. Traject staat onder meer in voor de voorbereiding en opvolging van de proefleveringen, voor het participatie-traject met de gemeenten en de bewoners en voor de algemene project-coördinatie. Het PIEK-project wordt succesvol afgerond en de resultaten worden positief onthaald door zowel overheid als de distributeurs.