Permanente begeleiding bij het uitwerken en invoeren van een duurzaam mobiliteitsstrategie bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Midden 2017 verhuist de MLOZ van haar site in Sint-Pieters-Woluwe naar een industriezone in Anderlecht. Dit heeft als resultaat dat de kantoren minder goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Om te vermijden dat het autogebruik hierdoor verhoogt – en de facto ook de nood aan parking te beperken – heeft de MLOZ een permanente duuzame mobiliteitsstrategie uitgewerkt. 

Sinds januari 2014 werkt Traject samen met de werkgroep mobiliteit « Move & Mobility » aan de strategie van de MLOZ en dit rond 3 pijlers :

  • Verplaatsingen vermijden
  • Het vervoermiddel veranderen
  • Het autogebruik rationaliseren

Traject helpt ook bij het uitwerken van strategische en operationele doelstellingen, het priotiseren en budgeteren van acties, het organiseren van enquêtes bij werknemers maar ook het ontwerpen van dashboards als opvolging- en beslissingstool.

Traject begeleidt ook om de 6 weken de “co-creatie” sessies met de werkgroep. Tijdens deze sessies komen diverse mobileititsthema’s aan bod om ze aan te passen aan de lokale context van de MLOZ: green car policy, parkeerbeleid, gegarandeerde thuisrit, fiscale voordelen van het carpoolen, …