Parkeerstudie Tervuren

Ruimtelijke ontwikkelen initiëren nood aan doeltreffend parkeerbeleid

Met de opening van o.a. een ondergrondse parking in het centrum en de renovatie en uitbreiding van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika stond de gemeente Tervuren voor enkele belangrijke ontwikkelingen. Daarbij komt dat het huidige parkeeraanbod rond het park van Tervuren niet strookt met de visie om een meer autoluw park te realiseren. 

In opdracht van de gemeente Tervuren, de Regie der Gebouwen, Agentschap Onroerend Erfgoed en het Koninklijk Museum voor Midden Afrika ontwikkelen we een duurzaam en geïntegreerd parkeerbeleid met een visie op korte en lange termijn.

Traject voert meerdere terreinonderzoeken uit. Op verschillende dagen meten we de parkeerbezetting en parkeerduur. Zo kan een sturend parkeerbeleid ontwikkeld worden, met een evenwichtige parkeerbalans. Een afsluitend actieprogramma en bijhorende timing stelt de gemeente in staat het parkeerbeleid ook op lange termijn mee te laten evolueren met nieuwe ontwikkelingen.