Parkeerstudie Technologiepark Zwijnaarde

Op vraag van UGent onderzoeken Spark en Traject hoe de parkeerstrategie de komende jaren op de campus moet evolueren.  Het gebied is in volle ontwikkeling, en nu reeds zijn er parkeerproblemen.  Er is nood aan duurzame parkeerstrategie die eveneens financieel haalbaar is. 

Spark en Traject analyseerden de bestaande voorstellen die op tafel lagen, formuleerden suggesties tot aanpassing, en werkten een scenario met stappenplan uit voor de invoering van een nieuw parkeerconcept.  Tevens is een financiële doorrekening gemaakt op niveau van park. Op basis van het wensscenario wordt draagvlak gezocht bij de gebruikers van het park.