Parkeerstudie AZ Delta Menen

Op vraag van AZ Delta wordt door Traject op een systematische manier de parkeerbehoefte overzichtelijk in beeld gebracht.

Om een realistische parkeervraag te kunnen inschatten, maken we gebruik van gedetailleerde gegevens om het mobiliteitsprofiel van de activiteit in kaart te brengen. Deze gegevens vormen de basis om de parkeerbehoefte van het ziekenhuis te ramen.

Rekening houdend met het huidige mobiliteitsprofiel, de verwachte wijzigingen door uitbreiding en de nieuwe parkeerfaciliteiten komen we tot de opmaak van een parkeerbalans. In een overzichtelijk rapport formuleren we aan de hand van die balans een aantal conclusies en aanbevelingen.