Parkeerplan Gent

Het parkeerplan Gent beschrijft een toekomstvisie op strategisch niveau en bepaalt de krijtlijnen voor het parkeerbeleid tot 2020.

De kerntaken van Traject bestonden in eerste instantie in het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek op Europees niveau en het betrekken van de verschillende belanghebbende partijen.  In een latere fase van de opdracht heeft Traject de algemene projectcoördinatie van de studie op zich genomen samen met Technum.  

We zetten de lijnen uit voor het proces van participatie door middel van de campagne “Parkeren in Gent? Denk Mee!” In dit participatietraject worden onder meer handelaars, bewoners en horeca-uitbaters betrokken.  Het parkeerplan Gent is op 24 september 2014 goedgekeurd door de gemeenteraad.