Parkeerbeleid M-Team

Het bedrijf M-Team (IT-ondersteuning) wordt op haar huidige locatie geconfronteerd met parkeerproblemen. Naast de eigen parking gebruikt het personeel dagelijks vrije ruimte op nabijgelegen, vrije percelen. Deze percelen worden op korte termijn bebouwd zodat het “wildparkeren” niet meer mogelijk is.

M-Team heeft aan Traject gevraagd om in eerste instantie op zoek te gaan naar bijkomende parkeermogelijkheden in de buurt. Een analyse van de parkeerbehoefte van het bedrijf heeft verschillende parkeeralternatieven – deels op afstand – naar voor gebracht.

Traject werkt een parkeerbeleid uit waarbij 1/ de parkingkost voor het bedrijf verminderd wordt en 2/ de beschikbare parkeerplaats op de meest optimale manier aan de medewerkers worden toegewezen.

Het parkeerbeleid wordt ingepast in een globaal bedrijfsvervoerplan dat Traject opstelt en waardoor de intrinsieke parkeervraag verder wordt beperkt.