Opmaak intern mobiliteitsplan voor een retailer

In opdracht van een retailer heeft Traject voor hun nieuwe site een intern mobiliteitsplan opgemaakt. Na een terreinbezoek en startvergadering werd de bestaande ontsluiting en circulatie in beeld gebracht. Op basis van deze informatie werd een voorstel gedaan voor mogelijke scenario’s voor de toekomstige ontsluiting en circulatie. Voor deze scenario’s werd ook de impact op de omliggende kruispunten beoordeeld voor de toekomstige situatie na de verhuis naar de site.

Samen met de retailer werd tenslotte gekozen voor een voorkeursscenario dat in detail werd uitgewerkt en ook duidelijke werd gevisualiseerd en afgetoetst met de gemeente en de vakbonden.