Opmaak Europees projectvoorstel (Interreg) over fietssnelwegen - CHIPS

De Provincie Vlaams-Brabant doet beroep op de expertise van Traject om de opmaak van een Europees projectvoorstel rond fietssnelwegen te begeleiden. Het projectvoorstel, CHIPS genaamd, kadert binnen het Europese Interreg B Programma. 

Traject brengt de internationale projectpartners bij elkaar en schrijft in nauwe samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant een succesvol projectvoorstel dat een gedetailleerde beschrijving bevat van het projectmanagement, het projectbudget en de projectinhoud. Overleg met de internationale partners wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door Traject. Traject ondersteunt het consortium eveneens bij de administratieve elementen die bij het projectvoorstel horen. Het CHIPS-voorstel (totaal budget 4,5 miljoen €) is intussen goedgekeurd door het Interreg secretariaat en start in April 2016.