Opleidingen en netwerkmeetings mobiliteitscoördinatoren

Van bij haar opstart doet de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een beroep op Traject om haar opleidingen rond mobiliteit bij bedrijven vorm te geven. Traject beschikt over een opleidingspakket voor zowel werkgevers, vakbonden als specifiek voor mobiliteitscoördinatoren. In totaal hebben we tot op heden meer dan 100 opleidingsdagen rond alle aspecten van het woon-werkververkeer en dienstverplaatsingen gegeven: van de opmaak van een bedrijfsvervoerplan tot het invoeren van mobiliteitsbudget en de financiële en fiscale regels hieromtrent.

Aansluitend bij de opleidingen verzorgt Traject in opdracht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Provinciale Mobiliteitspunten netwerkmeetings voor mobiliteits-coördinatoren. Op deze netwerkmeetings worden specifieke thema’s behandeld zoals hoe werkgevers hun werknemers succesvol kunnen sensibiliseren en wordt er ruimte voorzien voor ervaringsuitwisseling tussen mobiliteitsexperten.