Opleiding tot mobiliteitsmanager

In opdracht van Brussel Mobiliteit en Brussel Leefmilieu verzorgt Traject sinds 2014 een opleiding specifiek voor (toekomstige) mobility managers van Brusselse bedrijven. Gedurende een zesdaagse opleiding krijgen de deelnemers een introductie in diverse thema’s inzake mobiliteit en leren ze om zelf een bedrijfsvervoerplan op te stellen voor hun bedrijf. Elk jaar worden er twee sessies georganiseerd: een Franstalige en een Nederlandstalige.

De opleiding bestaat uit uiteenzettingen door de lesgever(s), afgewisseld door workshops, oefeningen, concrete cases, getuigenissen van bedrijven en terreinbezoeken. De lessen zijn zo opgesteld dat er een maximale participatie van en interactie tussen de deelnemers is. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het uitwisselen van ervaringen en goede praktijkvoorbeelden. Ook meer technische aspecten zoals fiscaliteit en het mobiliteitsbudget komen aan bod.  

De opleiding wordt gehonoreerd met een certificaat van het Brussels Gewest.

In het najaar van 2019 vindt opnieuw een opleiding plaats in het Frans. Van zodra de data bekend zijn, houden we u op de hoogte.