Ontwikkelingsvisie voor de TIR Site

De Haven van Brussel is eigenaar en beheerder van het logistieke centrum TIR Logistics center (Transports Internationaux Routiers), een stedelijk opslagcentrum van 115.014m² vlakbij het stadscentrum met een portfolio van meer dan 100 gebruikers. Het TIR centrum is een logistiek centrum van strategisch belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zijn voornaamste rol is duurzame stedelijke distributie en groene logistiek, functies die dienen versterkt te worden in de komende jaren, met een meerjaren-investeringsprogramma. Om deze ambitie uit te werken in een ontwikkelingsvisie met onderbouwd business plan deed de Haven van Brussel een beroep op een consortium o.l.v. Quares met Traject als adviseur voor het mobiliteitsluik.

Traject analyseerde de huidige mobiliteitsimpact en maakte een raming voor de toekomstige op basis van scenario's ontwikkeld door het consortium;. Voor het voorkeurscenario ontwikkelde Traject een aantal flankerende maatregelen om de mobiliteit van de site zo duurzaam mogelijk te regelen. 

Daarnaast onderzocht Traject wat de optimale circulatie op de site zou zijn, rekening houdend met de doelstellingen en ontwikkelingen in de nabije omgeving.