Ontwikkeling duurzaam mobiliteitsplan Nijlen

Met een vernieuwd mobiliteitsbeleid wil Nijlen de lat hoog leggen en een ruimer kader bieden dan de wettelijke vereisten en de technisch vastgelegde details. De gemeente wil een duidelijke richting uit, waarbij het mobiliteitsplan moet helpen om dit aan de burger, politiek en gebruikers te communiceren.

Met het mobiliteitsplan wil Nijlen een proces van gedragsverandering in gang zetten dat een modal shift faciliteert en ambitieus genoeg is om de toekomstige uitdagingen op vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefkwaliteit en klimaatdoelstellingen het hoofd te bieden.

Binnen het mobiliteitsplanningsproces wordt onder meer een moedig parkeerbeleid uitgewerkt, een nieuw circulatieplan opgesteld voor de dorpskernen, de problematiek van sluipverkeer aangepakt en wordt nagegaan hoe een modal shift gefaciliteerd kan worden.