Ontwerpend onderzoek omgeving Sportpaleis

De omgeving van het Sportpaleis in Antwerpen is een multifunctioneel gebied binnen een hoogdynamische geheel van mobiliteitsinfratructuren. Naast het grootschalige Sportpaleis bevinden zich kleinschaligere economische functies die al dan niet een band hebben met het Albertkanaal. Allerlei actoren kijken begerig uit naar deze plek die een centrale plaats heeft binnen de veel geplande infrastructuurwerken in Antwerpen. Het onderzoek zal moeten aantonen welke functies een bijdrage kunnen leveren aan evenwichte mix aan activiteiten en een hogere ruimtelijke kwaliteit.  Traject ondersteunt Maat Ontwerpers als mobiliteitsadviseurs in het studieproces.