Ontwerpend onderzoek Afrikalaan

De omgeving Afrikalaan ligt op de grens tussen stad en haven en wordt doorsneden door water-, spoorweg- en weginfrastuctuur. Het gebied herbergt een veelheid aan functies (werken, wonen, winkelen, recreatie, …). Het ontwerpend onderzoek moet op zoek gaan naar de mogelijke ‘hole in the loop’ in het voortraject. Zijn er essentiële elementen over het hoofd gezien of onder de radar bezig?  Deze kritische analyse of risicoanalyse gebeurt niet om de intenties naar beneden te stellen, maar juist om een robuuster stadsontwerp te kunnen uitwerken.

Tijdens het studieproces wordt op zoek gegaan naar op vragen zoals: heeft het projectgebied, naast een uitbreidingsgebied van de stadsontwikkeling rond de Oude Dokken, een eigen strategische waarde, binnen het economische en logistieke netwerk van stad Gent? Is de mogelijke relatie met de ontwikkelingen rond het Groot Dok, de Vliegtuiglaan en de sporenbundel voldoende onderzocht?  Kan intermodaliteit voor goederen hier worden geoptimaliseerd? Is een relatie met de stad enkel mogelijk via de ‘brochetten’, of zijn er andere netwerken voorhanden ?

Traject werkt als mobiliteitsexpert in het consortium met BUUR, ABBEL en Ecorem.