Ontwerp Verapazbrug en omliggende wegenis R40 Gent

De realisatie van de Handelsdokbrug vormt één van de belangrijkste infrastructuurdossiers op de Gentse stadsring R40 voor de komende jaren.  
Op vraag van Witteveen + Bos en Maat Ontwerpers geeft Traject experten advies voor de verkeerskundige aspecten van het ontwerp. Door middel van intensieve procesbegeleiding stuurt Traject mee het ontwerpproces. De visies van de verschillende stakeholders worden in beeld gebracht en in overleg wordt naar een draagvlak gewerkt. De mobiliteitseffecten van nieuwe ontwikkelingen worden geraamd, de output uit de macromodelleringen verwerkt en geïnterpreteerd. De micromodelleringen begeleidt Traject.  
Traject ondersteunt bovendien het ontwerpend consortium in de officiële overlegmomenten zoals de GBC en RMC en treedt als MER-deskundige Mens Verkeer op in het m.e.r.