Onderzoek shuttlebus Blue Gate

Blue Gate is een klimaatneutraal bedrijventerrein in Antwerpen waar verschillende bedrijven zich de komende jaren zullen vestigen. Het bedrijventerrein zet in op het verduurzamen van het woon-werkverkeer. Dit willen ze onder meer doen door het eventueel inzetten van een shuttlebus waar de werknemers van de verschillende bedrijven gebruik van kunnen maken. Traject onderzocht in opdracht van Blue Gate het potentieel voor deze shuttlebus van en naar de site.

Door middel van vergelijkbare cases en expertise ontwikkelde Traject een inschatting van de modal split en het shuttlebusgebruik. Op basis hiervan stelde Traject een aantal scenario’s op voor de inzet van de shuttlebus. Bij elk scenario werd op basis van een aantal parameters gekeken naar de haalbaarheid. Op basis hiervan werd uiteindelijk 1 ideaal scenario naar voren geschoven.