Ondersteuning vaccinatiecentra Eerstelijnszone Kempenland

Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken in de eerstelijnszone Kempenland om zich te laten vaccineren is een goede bereikbaarheid van de centra in Ravels en Turnhout cruciaal. Hierbij vroeg de Stad Turnhout om ondersteuning van Traject.

Traject biedt ondersteuning aan op zowel strategisch als op operationeel niveau bij de mobiliteitsaanpak van de twee vaccinatiecentra gelegen in de eerstelijnszone Kempenland.

Op strategisch niveau ondersteunt Traject de eerstelijnszone niet enkel bij de coördinatie van de werkgroep mobiliteit maar overlegt het ook met de verschillende andere werkgroepen. Naast overleg en coördinatie wordt er ook een mobiliteitsanalyse uitgevoerd en organiseert Traject ook het overleg met de externe mobiliteitspartners (oa De Lijn, taxi-aanbieders, busvervoermaatschappijen, AWV, …).

Op operationeel niveau biedt Traject gericht mobiliteitsadvies aan zoals inrichting en circulatie op het terrein, opmaken van signalisatieplannen, het uitwerken van bereikbaarheidsinfo, etc.