Ondersteuning fietsbeleid bij bedrijven

Voor een grote werkgever in de provincie Antwerpen werkte Traject een toekomstgericht fietsbeleid uit. Kernelementen hierbij waren de voorbereiding en uitrol van bedrijfsfietsen voor het personeel en de optimalisatie van de fietsparkeerinfrastructuur.

Voor de bedrijfsfietsen werd een bestek op maat van de noden en wensen van de werkgever opgesteld om zo een gerichte marktbevraging te kunnen doen.

De bestaande fietsinfrastructuur werd aan de hand van onze checklist geanalyseerd en aanbevelingen voor optimalisatie en uitbouw van de fietsvoorzieningen werden gegeven.