Mobiscans voor de provinciale mobiliteitspunten

Ook het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) richt zich tot werkgevers om de mobiliteit van hun medewerkers te verbeteren. Aan de hand van een gratis Mobiscan kunnen ondernemingen een gedetailleerde kijk krijgen op de verplaatsingen verbonden aan hun bedrijfsactiviteiten op maat van hun organisatie.

Traject lag in 2003 mee aan de basis van de oprichting van Mobidesk Limburg en de Provinciale Mobiliteitspunten. In het kader daarvan heeft Traject ook het concept “Mobiscan” bedacht dat ondertussen is uitgegroeid als een vaak toegepaste tool om de mobiliteitssituatie van een bedrijf in kaart te brengen en op basis daarvan mobiliteitsadvies en -maatregelen uit te werken.

Traject ondersteunt op dit moment de PMP's van de provincie Antwerpen en West-Vlaanderen.