Mobiscans PMP Antwerpen

Ook het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) richt zich tot werkgevers om de mobiliteit van hun medewerkers te verbeteren. Aan de hand van een gratis Mobiscan kunnen ondernemingen een gedetailleerde kijk krijgen op de verplaatsingen verbonden aan hun bedrijfsactiviteiten op maat van hun organisatie.

Traject lag in 2003 mee aan de basis van de oprichting van Mobidesk Limburg en de Provinciale Mobiliteitspunten. In het kader daarvan heeft Traject ook het concept “Mobiscan” bedacht dat ondertussen is uitgegroeid als een vaak toegepaste tool om de mobiliteitssituatie van een bedrijf in kaart te brengen en op basis daarvan mobiliteitsadvies en -maatregelen uit te werken.

Traject ondersteunt het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen sinds jaren bij het opmaken van Mobiscans. De meest recente Mobiscans werden opgemaakt voor volgende ondernemingen: VF Europe te Bornem, Van Roey in Geel en Turnhout, DELA te Antwerpen, DSN te Antwerpen, Infrax te Hoboken, Miko te Turnhout, Truvo, Marsh te Berchem, Facilicom te Antwerpen, Philips Kontich, Emmaüs Zoersel, Campus Blairon in Turnhout, Panalpina te Antwerpen en Xeikon te Lier.