Mobiscan Researchpark Haasrode

De bereikbaarheid van het Researchpark Haasrode staat onder druk. Momenteel zijn er ±10.000 werknemers tewerkgesteld in een 300-tal bedrijven en is de auto de dominante modus in de woon-werkverplaatsingen, waarvan een bijzonder groot aandeel bedrijfswagens. Op korte termijn zal de mobiliteitsdruk nog toenemen onder meer door de verhuis van +/- 3500 studenten naar deze zone. 

Op vraag van VOKA Vlaams-Brabant voert Traject een Mobiscan uit voor het Researchpark Haasrode. De Mobiscan zal de basis vormen voor een efficiënte en duurzame mobiliteitsstrategie voor deze zone. Ondermeer het potentieel voor de opening van een treinstation aan het Researchpark wordt bekeken net als het invoeren van een multimodaal mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagens

Tijdens een startmoment begin maart ondertekenden alle partners alvast een intentieverklaring om de bereikbaarheid van het Researchpark Haasrode te verbeteren.