Mobiliteitsstudie Kluisbergen: de eerste resultaten

Hoe verplaatst de Kluisbergenaar zich? Waar voelt hij zich onveilig in het verkeer? En waar kan een ingreep in de circulatie soelaas bieden? Op deze vragen zoekt de gemeente Kluisbergen antwoorden.

Traject wordt ingeschakeld om drie studies uit te voeren:

  1. Onderzoek naar de verkeersveiligheid: daarbij wordt gekeken naar het voorhanden cijfermateriaal (snelheidsmetingen, ongevallencijfers, enz.) maar wordt ook de beleving van de inwoners in kaart gebracht door middel van een bevraging.
  2. Verkeerscirculatie onderzoek: ter versterking van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de dorpskernen en in het bijzonder de schoolomgevingen, wordt onderzocht welke circulatie het meest wenselijk is.
  3. Fietsrouteplan: om het fietsen nog aantrekkelijker te maken, wil de gemeente werken aan een fijnmazig en kwalitatief fietsrouteplan. Een vlotte en fietsvriendelijke verbinding tussen alle deelgemeentes staat voorop.

Meer weten over de eerste resultaten? Lees hier verder of stel je vragen aan onze collega's.