Mobiliteitsstrategie VUB

De Vrije Universiteit Brussel wil de duurzame mobiliteit van diens medewerkers en studenten verbeteren. Voor de ontwikkeling van hun mobiliteitsstrategie 2030 schakelde VUB Traject in. Traject begeleidt via vier workshops VUB met het bepalen van realistische en ambitieuze mobiliteitsdoelstellingen voor de komende jaren. De eerste workshop richtte zich op het verfijnen van de doelstellingen en het analyseren van de (missende) KPI’s. Op workshop 2 en 3 wordt met de nodige stakeholders het actieplan verder uitgewerkt. In de laatste workshop worden de doelstellingen en actiepunten geprioriteerd en wordt er stil gestaan bij nodige sensibilisering. De focus van de vier workshops ligt op de twee grootste campussen Etterbeek en Jette.

Aansluitend op deze vier workshops, vraagt VUB bereikbaarheidsfiches aan Traject voor de campussen Etterbeek en Jette. Deze bereikbaarheidsfiches zijn specifiek gericht naar (internationale) studenten. Deze bereikbaarheidsfiches geven dan ook extra aandacht aan de points of interests voor studenten.